Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  6
Hôm nay :  2221
Hôm qua :  1720
Lượt truy cập : 3036788
THẨM ĐỊNH THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CỦA KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ
9 10 774

THẨM ĐỊNH THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CỦA KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ

Thứ năm, 27.02.2020 10:31

ThS. Trần Thị Hướng
Giảng viên khoa Lý luận cơ sở
Thực hiện Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2020 và Quyết định số 52-QĐ/TCT, ngày 21/02/2020 của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ về việc thành lập Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2020.

Chiều ngày 25/02/2020, tại Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã diễn ra Hội nghị thẩm định thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Nghiên cứu, đề xuất quy định cụ thể và giải pháp thực hiện văn hóa trường Đảng ở trường Chính trị tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay”. Đề tài do ThS. Trần Thị Hướng- giảng viên khoa Lý luận cơ sở làm chủ nhiệm. Đồng chí Hoàng Tiến Điệp- Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

Thay mặt cho nhóm nghiên cứu, ThS. Trần Thị Hướng – giảng viên khoa Lý luận cơ sở, chủ nhiệm đề tài đã trình bày bản thuyết minh đề tài theo đúng yêu cầu về thể thức và nội dung quy định. Đề tài được nghiên cứu trong 10 tháng, với mục tiêu của đề tài: Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về văn hóa trường Đảng. Đánh giá thực trạng việc thực hiện văn hóa trường Đảng ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ từ năm 2015 đến nay. Từ đó, đề xuất quy định cụ thể và giải pháp thực hiện văn hóa trường Đảng ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.

Tại Hội nghị thẩm định thuyết minh, các thành viên Hội đồng thẩm định đã đưa ra ý kiến đánh giá về mục tiêu, nội dung và phương án tổ chức thực hiện đề tài. Đề tài đã được Hội đồng thẩm định đánh giá có tính khả thi cao, phương pháp nghiên cứu phù hợp, cần thiết; các thành viên tham gia nghiên cứu đề tài có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm để triển khai thực hiện đề tài. Tuy nhiên, theo ý kiến chung của các thành viên Hội đồng, để đề tài được thực hiện tốt cần điều chỉnh, sắp xếp một số nội dung. Trong đó, cần xác định rõ các tiêu chí cụ thể của văn hóa trường Đảng là gì? Đánh giá thực trạng việc thực hiện văn hóa trường Đảng tại Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ trong thời gian vừa qua. Từ đó, đề xuất những quy định cụ thể và giải pháp thực hiện văn hóa trường Đảng trong thời gian tới.

Kết luận Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài, đồng chí Hoàng Tiến Điệp - Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã nhất trí với thuyết minh của đề tài, yêu cầu Chủ nhiệm và các thành viên nghiên cứu cần điều chỉnh, sắp xếp, bổ sung một số nội dung trong thuyết minh đề tài theo các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng để trình Chủ tịch Hội đồng Khoa học nhà trường phê duyệt.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CỦA PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng các giờ thảo luận trong chương trình TCLLCT-HC ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ"
NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2019 “Nâng cao chất lượng hướng dẫn và thực hiện khóa luận tốt nghiệp chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính ở Trường Chính t
NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KHOA HỌC: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý hồ sơ học viên các lớp TCLLCT-HC và bồi dưỡng ngạch chuyên viên"
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2019 CỦA KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG
NGHIỆM THU CẤP KHOA ĐỀ TÀI KHOA HỌC CƠ SỞ: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng bản tin “Thông tin Lý luận và thực tiễn” của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ giai đoạn hiện nay
PHÒNG QUẢN LÝ ĐẠO TẠO VÀ NCKH NGHIỆM THU CẤP PHÒNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2019
PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU NGHIỆM THU CẤP PHÒNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2019
KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TỔ CHỨC HỘI THẢO LẦN THỨ NHẤT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2019
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất