Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  2321
Hôm qua :  1720
Lượt truy cập : 3036888
NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2019 “Nâng cao chất lượng hướng dẫn và thực hiện khóa luận tốt nghiệp chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính ở Trường Chính t
9 10 784

NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2019 “Nâng cao chất lượng hướng dẫn và thực hiện khóa luận tốt nghiệp chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính ở Trường Chính t

Chủ nhật, 08.12.2019 13:37

TS. Nguyễn Thị Lan
GV khoa Lý luận cơ sở
Thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2019, ngày 04 tháng 12 năm 2019, tại Trường Chính trị tỉnh, Hội đồng nghiệm thu đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học cấp cơ sở: “Nâng cao chất lượng hướng dẫn và thực hiện khóa luận tốt nghiệp chương trình Trung cấp lý luận chính trị- hành chính ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay - Thực trạng và giải pháp” do Th.S Ngô Thị Lan Hương - Phó trưởng Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học làm Chủ nhiệm đề tài.

Toàn cảnh Hội nghị nghiệm thu

Hội đồng nghiệm thu gồm: Chủ tịch Hội đồng - Th.S Nguyễn Văn Nhạ- PhóHiệu trưởng; Phản biện 1: Th.S Nguyễn ThịThu Huyền - Phó trưởng khoa Lýluận cơsở; Phản biện 2: Th.S ĐỗThịThúy Hoa - Phótrưởng khoa Xây dựng Đảng; Ủy viên: Th.S Đoàn ThịHồng Việt - Phótrưởng khoa Nhànước vàpháp luật; ThưkýHội đồng: Th.S Nguyễn ThịKim Sự- chuyên viên phòng TC, HC, TT, TL.

Đại biểu dự, Th.S Đỗ Quỳnh Phương - Trưởng khoa Lý luận cơ sở

Hội đồng nghiệm thu đánh giá: kết quả nghiên cứu khoa học đã thể hiện đầy đủ số lượng, khối lượng các sản phẩm chính của đề tài như: Báo cáo tổng hợp; Báo cáo tóm tắt; Mẫu phiếu điều tra và tổng hợp kết quả mẫu phiếu điều tra; Đề xuất Dự thảo quy chế “Hướng dẫn và thực hiện khóa luận tốt nghiệp”; và bộ mẫu, biểu phục vụ công tác quản lý đào tạo liên quan tới thực hiện khóa luận. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động hướng dẫn và thực hiện khóa luận tốt nghiệp chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, nhóm nghiên cứu đã đánh giá được thực trạng chất lượng hướng dẫn và thực hiện khóa luận tốt nghiệp chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ từ năm  2014 đến năm 2019 và đã đề xuất một số giải pháp, kiến nghị phù hợp nhằm nâng cao chất lượng hướng dẫn và thực hiện khóa luận tốt nghiệp chương trình Trung cấp lý luận chính trị- hành chính trong thời gian tới.

Th.S Nguyễn Văn Nhạ - Phó Hiệu trưởng phát biểu kết luận Hội nghị

Đề tài được thực hiện công phu, có giá trị khoa học và thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng hướng dẫn và thực hiện khóa luận tốt nghiệp chương trình Trung cấp lý luận chính trị-hành chính ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ trong những năm tiếp theo. Tuy nhiên, Hội đồng nghiệm thu yêu cầu chủ nhiệm và thành viên nhóm nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa một số nội dung cụ thể như: Chỉnh sửa một số nội dung trình bày để đảm bảo tính thống nhất; Chỉnh sửa nội dung chương lý luận đảm bảo tính đầy đủ và phù hợp; không cần thiết phải có số đoạn dẫn ở chương thực trạng; nội dung kiến nghị đối với Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ cần diễn đạt rõ và cụ thể hơn, chỉnh sửa lỗi trình bày, đánh máy để đảm bảo đúng quy định.

 Hội đồng nghiệm thu nhất trí thông qua và đánh  kết quả nghiên cứu của đề tài đạt Xuất sắc.

Chủ nghiệm đề tài, nhóm nghiên cứu chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng nghiệm thu

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KHOA HỌC: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý hồ sơ học viên các lớp TCLLCT-HC và bồi dưỡng ngạch chuyên viên"
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2019 CỦA KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG
NGHIỆM THU CẤP KHOA ĐỀ TÀI KHOA HỌC CƠ SỞ: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng bản tin “Thông tin Lý luận và thực tiễn” của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ giai đoạn hiện nay
PHÒNG QUẢN LÝ ĐẠO TẠO VÀ NCKH NGHIỆM THU CẤP PHÒNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2019
PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU NGHIỆM THU CẤP PHÒNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2019
KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TỔ CHỨC HỘI THẢO LẦN THỨ NHẤT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2019
THẨM ĐỊNH THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CÓ HỖ TRỢ NGÂN SÁCH KHOA HỌC CỦA TỈNH
HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2019
KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2018
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất