Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  2239
Hôm qua :  1720
Lượt truy cập : 3036806
HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CỦA PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU
9 10 665

HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CỦA PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU

Thứ năm, 27.02.2020 10:25

Phan Viết Vinh Hạnh
Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu
Thực hiện Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2020 và Quyết định số 53-QĐ/TCT ngày 21/02/2020 của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ về Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2020. Sáng ngày 27/02/2020, tại Trường Chính trị tỉnh, Hội đồng thẩm định thuyết minh đã họp đánh giá, thẩm định thuyết minh đề tài khoa học cấp cơ sở của Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu. Đề tài “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay” do ThS. Nguyễn Thị Nhàn, Trưởng phòng làm Chủ nhiệm. Đồng chí Đặng Tân Lập, Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

Đề tài được nghiên cứu trong 10 tháng, mục tiêu của đề tài: Nghiên cứu hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác thi đua, khen thưởng; Thực trạng công tác thi đua, khen thưởng của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ từ năm 2015 đến năm 2020; Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.

Tại buổi thẩm định thuyết minh, các thành viên hội đồng thẩm định đã đưa ra nhiều ý kiến đánh giá về mục tiêu, nội dung và phương án tổ chức thực hiện đề tài; Tổng quan tình hình nghiên cứu và luận giải sự cần thiết phải tiến hành nội dung nghiên cứu; Kết cấu các chương của đề tài; Bộ phiếu điều tra khảo sát…. Đề tài đã được Hội đồng thẩm định đánh giá có tính khả thi cao, phương pháp nghiên cứu phù hợp, cần thiết; năng lực các thành viên nghiên cứu đề tài có đầy đủ và kinh nghiệm. Tuy nhiên, theo ý kiến chung của các thành viên Hội đồng, để đề tài được thực hiện tốt cần viết sâu hơn luận giải về sự cần thiết tiến hành nội dung nghiên cứu; bổ sung, điều chỉnh sắp xếp các tiết của chương 1, chương 2… một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; bổ sung câu hỏi phiếu điều tra, tăng số câu hỏi mở, tránh câu hỏi trừu tượng…

Kết luận Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài, Đồng chí Đặng Tân Lập- Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã nhất trí với thuyết minh của đề tài, yêu cầu chủ nhiệm và các thành viên nghiên cứu cần điều chỉnh, sắp xếp, bổ sung một số nội dung trong thuyết minh đề tài theo các ý kiến đóng góp của các thành viên hội đồng để trình Chủ tịch Hội đồng - Khoa học nhà trường phê duyệt cho phép triển khai thực hiện đề tài.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng các giờ thảo luận trong chương trình TCLLCT-HC ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ"
NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2019 “Nâng cao chất lượng hướng dẫn và thực hiện khóa luận tốt nghiệp chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính ở Trường Chính t
NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KHOA HỌC: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý hồ sơ học viên các lớp TCLLCT-HC và bồi dưỡng ngạch chuyên viên"
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2019 CỦA KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG
NGHIỆM THU CẤP KHOA ĐỀ TÀI KHOA HỌC CƠ SỞ: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng bản tin “Thông tin Lý luận và thực tiễn” của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ giai đoạn hiện nay
PHÒNG QUẢN LÝ ĐẠO TẠO VÀ NCKH NGHIỆM THU CẤP PHÒNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2019
PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU NGHIỆM THU CẤP PHÒNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2019
KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TỔ CHỨC HỘI THẢO LẦN THỨ NHẤT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2019
THẨM ĐỊNH THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CÓ HỖ TRỢ NGÂN SÁCH KHOA HỌC CỦA TỈNH
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất