Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  9
Hôm nay :  60
Hôm qua :  506
Lượt truy cập : 790565
KẾT QUẢ HỌC TẬP, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6, KHÓA XII CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
9 10 8901

KẾT QUẢ HỌC TẬP, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6, KHÓA XII CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ

Thứ bảy, 03.02.2018 15:54

ThS. Đỗ Quỳnh Phương
Bí thư Chi bộ khoa LLMLN, TTHCM
Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện: Thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ về  quán triệt, học tập các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã nghiêm túc tổ chức triển khai đúng theo Kế hoạch. Các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, giảng viên của nhà trường được tham gia học tập trực tuyến do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức tại Trung tâm hội nghị tỉnh trong hai ngày 29 và 30/11/2017. Đồng thời Đảng ủy nhà trường đã tổ chức học tập tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết  Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến toàn thể đảng viên, quần chúng các phòng chức năng nhà trường và học viên lớp TCLLCT- HC tập trung khóa 43.

 Kết quả tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết

    Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết

- Thời gian tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết:

  01 buổi (Từ 7giờ 30’đến 11giờ 00) ngày 11/01/2018.

- Báo cáo viên truyền đạt: Đồng chí Nguyễn Thị Hoa Mỹ- Phó trưởng khoa Dân vận.

- Tổng số cán bộ, đảng viên nhà trường tham gia nghiên cứu, học tập (Tại trường và Trung tâm Hội nghị tỉnh) là 72 /72 cán bộ, đảng viên, quần chúng được triệu tập. Học viên lớp TCLLCT- HC tập trung khóa 43 tham gia học tập:  48/51 (03 học viên nghỉ có lý do).

Đảng bộ nhà trường đã triển khai đầy đủ nội dung của Chương trình hành động, kế hoạch học tập, đưa vào Kế hoạch công tác của Đảng ủy, Báo cáo đánh giá kết quả công tác và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; triển khai tại Hội nghị giao ban tháng 01/2018 của nhà trường. Việc hướng dẫn cán bộ, đảng viên viết thu hoạch học tập Nghị quyết. Đảng bộ trường đã triển khai kế hoạch viết bài thu hoạch đến các chi bộ và toàn Đảng bộ. Trên cơ sở đó các chi bộ đã nghiêm túc triển khai đến toàn thể các đảng viên, quần chúng; hướng dẫn cụ thể tài liệu nghiên cứu và cách viết bài thu hoạch. Tổng số cán bộ, đảng viên viết thu hoạch: 72/72 cán bộ, đảng viên, quần chúng của nhà trường, đạt 100%.

 Công tác tuyên truyền Nghị quyết

- Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền các Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII gồm 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18- NQ/TW về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết số 19- NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết số 20-NQ/TW về "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới" và Nghị quyết số 21- NQ/TW về "Công tác dân số trong tình hình mới".

- Hình thức tuyên truyền: Việc triển khai thành đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi trong đảng viên, cán bộ, giảng viên, học viên, thực hiện bằng nhiều hình thức: Tuyên truyền tại Hội nghị do báo cáo viên trực tiếp truyền đạt, quán triệt; các chi bộ quán triệt, tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề; tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của nhà trường. Bên cạnh đó được lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ, các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Chi hội Luật gia.... và các lớp học trong nhà trường. Các chi bộ, các tổ chức đoàn thể đã phát huy được vai trò chủ động, tổ chức các hoạt động, chương trình để triển khai thực hiện Nghị quyết, từ đó tạo được sự chuyển biến quan trọng về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, giảng viên, học viên. Trên cơ sở nhận thức đúng đắn, cán bộ, giảng viên, nhân viên đã vận dụng sáng tạo trong hoạt động thực tiễn, nhất là trong nhiệm vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học.

Hạn chế, khuyết điểm: Một số đảng viên, quần chúng việc nghiên cứu các nghị quyết còn chưa thường xuyên.

Đánh giá chung: Các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng là những quyết sách quan trọng. Do vậy việc học tập, nghiên cứu, triển khai, quán triệt là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và cán bộ, đảng viên. Từ nhận thức đó công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, học tập Nghị quyết của Đảng ủy  Trường Chính trị tỉnh, Bí thư cấp ủy là sâu sát, kịp thời. Hội nghị quán triệt thực hiện đúng Kế hoạch, đạt kết quả tốt, đáp ứng mục tiêu đề ra. Cán bộ, đảng viên, học viên nghiêm túc học tập, ghi chép đầy đủ; chất lượng các bài thu hoạch tốt. Các buổi thảo luận về Nghị quyết thực hiện tốt. Nhiều cán bộ, đảng viên nghiên cứu sâu, vận dụng tốt vào giảng dạy, học tập.

 Các khoa chuyên môn nhà trường đã có nhiều sáng tạo, vận dụng tốt, nhất là vận dụng trong giảng dạy, ra đề thi thuộc Chương trình TCLLCT- HC tại các lớp học. Đảng bộ nhà trường đã triển khai tổ chức thực hiện tốt việc quán triệt, học tập Nghị quyết. Toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên nhà trường với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc nghiên cứu, vận dụng Nghị quyết vào thực hiện nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng Đảng bộ nhà trường trong sạch, vững mạnh.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ NĂM 2018
HỘI THAO TRUYỀN THỐNG MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN MẬU TUẤT 2018 CỤM SỐ 1
HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XII TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
BỔ SUNG NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG, NHIỆM KỲ 2015- 2020
HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN NĂM 2017
Đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về ''Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'' của Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ năm
CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2017
KIỆN TOÀN CHỨC DANH BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY KIỆN TOÀN CHỨC DANH BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
KẾT QUẢ CÔNG TÁC LÃNH, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN DÂN CHỦ CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2017
TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG THÁNG 11 NĂM 2017
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

thiet ke web | thiet ke web | lam web | bơm cứu hỏa | máy bơm ly tâm | phụ kiện ống thép luồn dây diện | ống ruột gà lõi thép | ống thép luồn dây điện | máy bơm cứu hỏa | máy bơm chìm nước thải ebara |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | màng chống thấm hdpe | vải địa kỹ thuật | rọ đá | rèm cửa | rèm vải | in cờ | in áo phông đồng phục | trẻ biếng ăn phải làm sao | rèm cửa | rèm cửa sổ | rèm vải | bàn cafe | bàn bar | quy hoạch | quy hoạch hà nội |

in cờ | in áo phông đồng phục trẻ biếng ăn phải làm sao rèm cửa rèm cửa sổ | rèm vải |

In thêu Thanh Bình | in may áo | in áo giá rẻ | in áo hà nội | in áo giá rẻ hà nội | địa chỉ in áo uy tín | áo phông đồng phục | in áo đồng phục công ty |

ACUDECOR | thiết kế nội thất | thiết kế nội thất-ACUDECOR | thiết kế thi công nội thất | acudecor.vn |

Bàn ghế cafe | bàn ghế bar | Bàn Ghế Bar Cafe HÀ NỘI | banghebarcafe.com.vn | địa chỉ mua bán bàn ghế bar cafe | địa chỉ cung cấp bàn ghế bar cafe | bàn ghế bar giá rẻ | mua bàn ghế cafe | bàn ghế quầy bar | uy tín chất lượng | giá rẻ | ghế bar | ghế cafe | ghế quầy bar | bàn ghế cafe | ban ghe | quan bar cafe | bàn ghế bar cafe giá rẻ | ô cafe | ghế quầy bar | bàn ghế bar cafe | ghế quầy bar

http://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | giường thông minh giá rẻ | ghế thang thông minh | giường gấp thông minh | bàn treo tường thông minh | nội thất thông minh | nội thất đa năng | sofa giường | giường đa năng | nội thất cho nhà nhỏ |

may rua xe tai ha noi | lutian.com.vn | phụ kiện máy rửa xe | ………………….. may rua xe cao áp | http://lutian.com.vn | phu kien may rua xe | …………………… http://lutian.com.vn/may-rua-xe-ap-luc-cao-mien-bac.html | http://lutian.com.vn | http://lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html | ……………………… sua chua may rua xe | lutian viet nam | cung cap phu kien may rua xe | .......................................... sửa chữa máy rửa xe tại Hải Dương | cong ty lutian cung cấp phụ kiện máy rửa xe | …………………………….. dịch vụ sửa chữa | công ty lutian bán phụ kiện máy rửa xe | …………………………… dịch vụ sửa chữa máy rửa xe áp lực cao uy tín chất lượng nhất toàn miền Bắc | lutian việt nam: bán phụ kiện máy rửa xe chính hãng toàn miền Bắc | ………………………………………. Nam Định | lutian việt nam:: lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html | ……………………………………….. máy rửa xe cao áp chính hãng | lutian.com.vn lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html: | ……………………………………….. Thái Bình | http://lutian.com.vn/ phu kien may rua xe tai mien bac | cho thuê nhà vệ sinh | cho thuê nhà vệ sinh công trường cho thuê nhà vệ sinh công cộng | cho thuê nhà vệ sinh di động | http://nhavesinhhanoi.com |