Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  6
Hôm nay :  81
Hôm qua :  1725
Lượt truy cập : 604596
KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG QUÝ I NĂM 2018 CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
9 10 87

KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG QUÝ I NĂM 2018 CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ

Thứ tư, 04.04.2018 16:01

ThS. Hà Thị Như Huế
Trưởng phòng NCKH-TT-TL
Quý I năm 2018, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đảm bảo chất lượng và kế hoạch đề ra. Cụ thể:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị:

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, đạt: 27/62 lớp với tổng số 2117/6041 học viên. Chỉ đạo bổ sung 20 bộ đề thi hết môn; duyệt giảng, thông qua bài cho các giảng viên theo đúng quy định; tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch thao giảng cấp khoa, tiến tới thao giảng cấp trường năm 2018; Quy định tăng cường công tác quản lý đào tạo tại các lớp TCLLCT – HC; thanh tra giáo dục 01 lớp TCLLCT – HC tại Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao.

Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, đã chỉ đạo thẩm định đề xuất, thuyết minh, phê duyệt danh mục, hướng dẫn triển khai thực hiện 08 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2018 của các đơn vị khoa, phòng. Phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Bản tin” thông tin công tác trường chính trị và bản tin các trường chính trị, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Thanh tra toàn diện kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017. Ban hành kế hoạch nghiên cứu khoa học, kế hoạch thanh tra năm 2018; Kế hoạch xuất bản nội san tháng 5 năm 2018; Quyết định kiện toàn Tổ thanh tra giáo dục. Duy trì tốt hoạt động trang Website của trường với số lượng 35 – 40 tin, bài/ tháng.

Chỉ đạo cơ quan quản lý và khai thác sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất; quản lý, sử dụng kinh phí đúng quy định của Nhà nước. Đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng ngừa cháy nổ. Tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giảng viên và người lao động.

2. Kết quả công tác xây dựng Đảng:

Lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; giáo dục đạo đức lối sống gương mẫu chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh, cơ quan văn hóa.

Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện đầy đủ Quy định của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về “Chuẩn mực đạo đức theo tấm gương Hồ Chí Minh”; chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước. 100% đảng viên, giảng viên, nhân viên hoàn thành bài viết thu hoạch kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII).

Tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ năm 2017. Kiện toàn Ban chấp hành Đảng bộ; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy trường; Lãnh đạo khoa, phòng.

Chỉ đạo thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng ủy, chi ủy, chi bộ hàng tháng theo quy định của Điều lệ Đảng; kế hoạch sinh hoạt sinh hoạt chuyên đề Quý I năm 2018 trong toàn Đảng bộ, với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 100% cán bộ, đảng viên đã đăng ký và cam kết học tập, làm theo trong năm 2018. Chỉ đạo chương trình, kế hoạch tổ chức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề điểm năm 2018 theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Chỉ đạo xây dựng ban hành, tổ chức thực hiện Chương trình làm việc năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ, Lãnh đạo trường; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và của các chi bộ; Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2018 của Đảng bộ.

Công tác quản lý, phát triển đảng viên được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định. Thực hiện quy trình đề nghị kết nạp 01 đảng viên mới.

3. Kết quả lãnh đạo xây dựng cơ quan và chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể:

Quý I năm 2018, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, các đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; đảm bảo kỷ cương, kỷ luật lao động và nội quy trường lớp. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2018. Lãnh đạo tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và ký giao ước thi đua năm 2018.

Phê duyệt và lãnh đạo các đoàn thể thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2018 theo quy định và hướng dẫn của các đoàn thể cấp trên. Kiện toàn Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022; kiện toàn Chi hội khuyến học nhà trường.

Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và các hoạt động văn hoá, thể thao Mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất. Phát động và thực hiện Tết trồng cây năm 2018, tổ chức lao động vệ sinh môi trường, thường xuyên giữ gìn cảnh quan nhà trường xanh, sạch, đẹp. Tích cực tham gia các Hội thao do Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh và Sở Văn hoá thể thao, du lịch tổ chức; Kết quả đạt giải Ba môn bóng chuyền hơi nam và 01 giải Ba các nhân môn cầu lông. Tham gia giải bóng đá nam do Đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức. Tham gia Hội thi Báo cáo viên - tuyên truyền viên giỏi Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp do đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức; kết quả đạt giải Nhì.

Đánh giá chung: Quý I năm 2018, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh giao, tạo cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ trong quý II năm 2018./.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
HỘI NGHỊ ĐÁNG ỦY DUYỆT NỘI DUNG SINH HOẠT ĐIỂM CHI BỘ VÀ SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ
HỘI NGHỊ ĐÁNG ỦY VỀ BỔ SUNG, QUY HOẠCH CẤP ỦY CƠ SỞ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
KẾT QUẢ TRIỂN KHAI VIỆC HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2018 CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ NĂM 2018 CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 – 03/02/2018) VÀ MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN 2018
KẾT QUẢ HỌC TẬP, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6, KHÓA XII CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ NĂM 2018
HỘI THAO TRUYỀN THỐNG MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN MẬU TUẤT 2018 CỤM SỐ 1
HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XII TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
BỔ SUNG NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG, NHIỆM KỲ 2015- 2020
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất