Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  1287
Hôm qua :  2228
Lượt truy cập : 2531080
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA “CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC” KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 – 19/5/2020)
9 10 440

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA “CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC” KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 – 19/5/2020)

Thứ bảy, 09.05.2020 03:05

ThS. Nguyễn Văn Nhạ
Phó Hiệu trưởng
Ngày 08/5/2020, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc” kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020). Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng – Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Hội thảo được tổ chức trực tuyến tại 68 điểm cầu trên toàn quốc. Tại điểm cầu Tỉnh ủy Phú Thọ: đồng chí Hoàng Công Thủy – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội thảo; dự Hội thảo trực tuyến tại điểm cầu Phú Thọ có đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện Lãnh đạo: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Chính trị tỉnh, Trường Đại học Hùng Vương; Trưởng ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Một số hình ảnh tại điểm cầu Tỉnh uỷ Phú Thọ

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương nhấn mạnh: Với tất cả lòng thành kính, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bày tỏ sự biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất mang tầm vóc thế giới; Người đã hiến dâng cả đời mình vì độc lập dân tộc, tự do – hạnh phúc của Nhân dân, vì hòa bình, hữu nghị và tiến bộ trên toàn thế giới. Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người (19/5/1890 – 19/5/2020) là dịp để chúng ta nhận thức sâu sắc hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước; ý nghĩa, tầm quan trọng, phương hướng kế thừa, phát huy di sản văn hóa, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới, yêu cầu mới để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay; củng cố niềm tin trong Đảng, trong Nhân dân về lý tưởng, mục tiêu cao cả của Đảng, Bác Hồ kính yêu và Nhân dân ta “xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng – Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đề nghị các đại biểu tham gia Hội thảo tập trung làm sâu sắc hơn các giá trị lý luận, thực tiễn cũng như những khẳng định: Chủ tịch Hồ Chí Minh – nhà yêu nước vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam mang tầm vóc thế giới; sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin đối với cách mạng Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam – ngọn đuốc soi đường đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội; học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng ta, Nhân dân ta trong tiến trình cách mạng Việt Nam, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Phát biểu tại Hội thảo có các đồng chí nguyên Lãnh đạo Đảng, Chính phủ; các nhà khoa học, Lãnh đạo: Thành ủy Hà Nội, Bộ Công an, Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy Cao Bằng, Tỉnh ủy Nghệ An, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh,…. Các phát biểu tham luận đã luận giải, khẳng định, làm sáng tỏ, sâu sắc các nội dung: Tư ưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển, xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh; Mặt trận Việt Minh và bài học về phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong tình hình hiện nay; Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và lực lượng vũ trang nhân dân làm theo lời dạy của Bác; Tư tương Hồ Chí Minh về trọng dụng nhân tài; Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp và phát huy vai trò kinh tế nhiều thành phần; Văn hóa hòa bình Hồ Chí Minh… Tiếp tục khẳng định cuộc đời, sự nghiệp, nhân cách cao cả và những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, đối với quốc tế cộng sản, phong trào giải phóng dân tộc và hòa bình trên toàn thế giới; tiếp tục khẳng định những bổ sung, phát triển sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong vận dụng Chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam cũng như giá trị lý luận – thực tiễn to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc hiện nay….    

Phát biểu bế mạc Hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổng hợp, khái quát nội dung Hội thảo đã khẳng định cuộc đời và sự nghiệp cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và phong trào cách mạng thế giới; luận giải, khẳng định những bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng nước ta; làm sáng tỏ nội dung, giá trị lý luận, giá trị thực tiễn to lớn tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”; tiếp tục nêu bật chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và khẳng định: Đảng, Nhân dân Việt Nam luôn trung thành, phát triển Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng phải luôn ghi nhớ lời dạy của Người, nguyện phấn đấu và luôn giữ gìn Đảng ta thật trong sạch vững mạnh, phải luôn xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của Nhân dân.   

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
ĐỂ “GIẢNG DẠY TỐT, HỌC TẬP TỐT, PHỤC VỤ TỐT” CẦN KHÔNG NGỪNG HỌC TẬP VÀ THỰC HÀNH “SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC”
CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH CẦN NHẬN THỨC SÂU SẮC GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NHIỆM KỲ 2020 - 2022
ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÒNG TC, HC, TT, TL NHIỆM KỲ 2020 - 2022
BÀI PHÁT BIỂU: ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT, NHIỆM KỲ 2020 - 2022
ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT NHIỆM KỲ 2020-2022
ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2020 - 2022 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
ĐẠI HỘI ĐIỂM CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG NHIỆM KỲ 2020 - 2022 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
PHÁT BIỂU KHAI MẠC Tọa đàm chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Phú Thọ (3/1940 – 3/2020), 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020)
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất