Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  919
Hôm qua :  2205
Lượt truy cập : 2682977
ĐỂ “GIẢNG DẠY TỐT, HỌC TẬP TỐT, PHỤC VỤ TỐT” CẦN KHÔNG NGỪNG HỌC TẬP VÀ THỰC HÀNH “SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC”
9 10 450

ĐỂ “GIẢNG DẠY TỐT, HỌC TẬP TỐT, PHỤC VỤ TỐT” CẦN KHÔNG NGỪNG HỌC TẬP VÀ THỰC HÀNH “SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC”

Thứ ba, 05.05.2020 09:17

ThS. Nguyễn Văn Nhạ
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng
Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu (19/5/1890 – 19/5/2020), tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Trường Chính trị tỉnh phát động đợt thi đua “giảng dạy tốt, học tập tốt, phục vụ tốt” thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ IX, đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để “giảng dạy tốt, học tập tốt, phục vụ tốt”, cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên nhà trường cần tiếp tục triển khai nhiều biện pháp, trong đó có việc không ngừng học tập và thường xuyên thực hành “sửa đổi lối làm việc” để nâng cao năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

 “Sửa đổi lối làm việc” được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào tháng 10 năm 1947 có ý nghĩa lý luận - thực tiễn to lớn đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên và vẫn còn nguyên giá trị, nhất là trong điều kiện hiện nay khi toàn Đảng đang tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. “Sửa đổi lối làm việc” là để nâng cao sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, giúp cho mọi tổ chức và cán bộ, đảng viên làm việc tốt hơn, đúng hơn, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao. Nội dung tác phẩm đề cập đến 6 vấn đề, đó là “phê bình và sửa chữa; mấy điều kinh nghiệm; tư cách và đạo đức cách mạng; vấn đề cán bộ; cách lãnh đạo; chống thói ba hoa”, hướng tới bồi đắp và rèn luyện cán bộ, đảng viên về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, phương pháp lãnh đạo, tác phong lề lối làm việc, tinh thần đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và những căn bệnh, hệ lụy từ chủ nghĩa cá nhân. 

         Đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên Trường Chính trị tỉnh việc nâng cao đạo đức cách mạng, phẩm chất – bản lĩnh chính trị, “sửa đổi lối làm việc” phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, không ngừng và phải trở thành chuẩn mực hành vi trong hoạt động giảng dạy, học tập, phục vụ hằng ngày ở môi trường sư phạm - văn hóa Trường Đảng. Đã là cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên Trường Chính trị tỉnh thì phải luôn xác định nhiệm vụ “giảng dạy tốt, học tập tốt, phục vụ tốt” là nhiệm vụ hàng đầu và phải được thể hiện bằng việc làm thực tế hằng ngày, chứ không chỉ là khẩu hiệu thi đua; muốn vậy phải không ngừng học tập và thường xuyên thực hành “sửa đổi lối làm việc” theo tinh thần “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”:

         Trước hết, cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên nhà trường phải nghiêm túc tự phê bình, phê bình và sửa chữa hạn chế, khuyết điểm. Trong hoạt động chuyên môn giảng dạy của giảng viên, học tập của học viên, hoạt động phục vụ của nhân viên đều phải “nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình” là cách tốt nhất để cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên “tự soi, tự sửa”, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy - học tập, chất lượng phục vụ - cũng là nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường hiện nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “phê bình cốt giúp nhau sửa chữa khuyết điểm…; là quyền lợi và nhiệm vụ của mọi người, là thực hành dân chủ”; và điều quan trọng là trong “tự phê bình và phê bình” phải thực sự cầu thị, tự giác, khách quan, thẳng thắn, chân thành, phải có kế hoạch và giúp nhau sửa chữa hạn chế, khuyết điểm; có như vậy thì mới phát huy được hiệu quả tích cực trong “giảng dạy, học tập và phục vụ”.

         Thứ hai, phải coi trọng học tập, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tích lũy kinh nghiệm thực tế để nâng cao năng lực giảng dạy, kết quả học tập và chất lượng phục vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường. Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Bác đã viết “Phải biết nghiên cứu kinh nghiệm đến gốc. Bất kỳ công việc gì thành công hoặc thất bại cần phải nghiên cứu đến cội dễ, phân tích thật rõ ràng rồi kết luận”. Đặc biệt là đối với giảng viên phải thấm nhuần lời dạy của Bác “mỗi tư tưởng, mỗi câu nói, chữ viết phải tỏ rõ tư tưởng và lòng ước ao của quần chúng. Phải luôn dùng những lời lẽ, những thí dụ giản đơn, thiết thực và dễ hiểu; khi viết, khi nói phải cố gắng làm cho ai cũng hiểu được; chưa điều tra, chưa nghiên cứu, chưa biết rõ thì chưa nói, chưa viết; trước khi nói phải nghĩ cho chắc, phải sắp đặt ý cẩn thận; sau khi viết phải xem đi xem lại ba bốn lần, nếu là tài liệu quan trọng phải xem đi, xem lại chín mười lần”. Giảng dạy lý luận chính trị của giảng viên Trường Đảng phải luôn gắn lý luận với thực tiễn, đề cao tính khách quan và phải luôn mang tính Đảng với phương pháp luận biện chứng khoa học; có như vậy thì mới thuyết phục được người học và định hướng được nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên – học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng của trường. Đối với học viên “trong lúc học lý luận phải nghiên cứu công việc thực tế, kinh nghiệm thực tế. Lúc học rồi họ có thể tự tìm ra phương hướng chính trị, có thể làm những công việc thực tế, có thể trở nên người tổ chức và lãnh đạo. Thế là lý luận thiết thực, có ích”. Do vậy, cả giảng viên và học viên phải không ngừng nghiên cứu lý luận, nghiên cứu – tổng kết thực tiễn, tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện phương pháp để thiết thực phục vụ mục tiêu “giảng dạy tốt và học tập tốt”.   

         Thứ ba, phải thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, rèn luyện tác phong lề lối làm việc và nâng cao nhận thức – bản lĩnh chính trị. Đạo đức của cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên phải được tu dưỡng hằng ngày, phải luôn được rèn luyện bằng việc làm theo các chuẩn mực về đạo đức làm người, đạo đức cách mạng, đạo đức xã hội và đạo đức nghề nghiệp; được thể hiện ở nghị lực và bản lĩnh chính trị của người cán bộ, đảng viên. Do đó, giảng viên, nhân viên, học viên nhà trường phải luôn phấn đấu tự hoàn thiện mình về mọi mặt, phải tu dưỡng rèn luyện bền bỉ về lý tưởng – lập trường cách mạng, về trách nhiệm chính trị của đảng viên; thực hành lối sống trung thực, lành mạnh, chân thành, tiết kiệm; phải lấy việc luôn trau dồi đạo đức cách mạng, thực hành đạo đức nghề nghiệp, đổi mới phong cách lề lối làm việc, tự rèn luyện, tự giáo dục nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị làm tiêu chí phấn đấu tu dưỡng để ngày càng làm việc tốt hơn, giảng dạy tốt hơn, học tập tiến bộ hơn và phục vụ chu đáo hơn.   

         Thứ tư, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ, nhiệm vụ của đảng viên và nghĩa vụ của công chức, viên chức. Cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên nhà trường phải luôn nhận thức, có ý thức gương mẫu trong thực hiện quy định những việc phải làm, chấp hành quy định những việc không được làm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ và trong các mối quan hệ công việc cơ quan, đơn vị; thực hành nếp sống văn minh, tôn trọng chấp hành các quy định của pháp luật, các chuẩn mực đạo đức và thuần phong mỹ tục khi tham gia các hoạt động xã hội và cộng đồng dân cư. Thực hiện tốt nội quy, quy chế hoạt động cơ quan và sự phân công của tổ chức trong hoạt động chuyên môn giảng dạy, nghiên cứu khoa học và công tác phục vụ, luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

         Thứ năm, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền “bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; đấu tranh với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và những hiện tượng tiêu cực. Tuyên truyền, “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị là trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên Trường Chính trị tỉnh. Thực hiện nhiệm vụ đó phải luôn xuất phát từ nhận thức, thái độ và hành động cụ thể gắn với hoạt động chuyên môn của giảng viên, học viên; phải luôn giữ vững niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nêu gương “người tốt, việc tốt” để lan tỏa trong cộng đồng xã hội, trước hết là trong đối tượng học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại trường. Tích cực đấu tranh với những nhận thức lệch lạc, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và những hiện tượng tiêu cực trong xã hội.  

         Tóm lại, cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên Trường Chính trị tỉnh phải không ngừng học tập và thường xuyên “sửa đổi lối làm việc” theo tinh thần “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên, học viên phải thấy được trách nhiệm của mình trong từng công việc và từng lĩnh vực công tác; phải thường xuyên kiểm điểm tự phê bình, phê bình để sửa chữa hạn chế, khuyết điểm; phải coi trọng học tập, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời phải luôn trau dồi đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp để công tâm, khách quan, trung thực; có tư duy sáng tạo, tạo chuyển biến tích cực về phương pháp, phong cách, lề lối làm việc khoa học, kỷ cương, hiệu quả; thái độ làm việc nghiêm túc, nói đi đôi với làm; gương mẫu chấp hành quy định của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ của đảng viên và nghĩa vụ của công chức, viên chức: để biến khẩu hiệu thi đua “giảng dạy tốt, học tập tốt, phục vụ tốt” thành kết quả thực tế trong mọi hoạt động của nhà trường, thiết thực góp phần xây dựng môi trường văn hóa Trường Đảng.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH CẦN NHẬN THỨC SÂU SẮC GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NHIỆM KỲ 2020 - 2022
ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÒNG TC, HC, TT, TL NHIỆM KỲ 2020 - 2022
BÀI PHÁT BIỂU: ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT, NHIỆM KỲ 2020 - 2022
ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT NHIỆM KỲ 2020-2022
ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2020 - 2022 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
ĐẠI HỘI ĐIỂM CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG NHIỆM KỲ 2020 - 2022 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
PHÁT BIỂU KHAI MẠC Tọa đàm chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Phú Thọ (3/1940 – 3/2020), 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020)
Kết quả quán triệt, triển khai đăng ký học tập chuyên đề năm 2020 của Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ
HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ MỞ RỘNG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 - 2022
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất