Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  848
Hôm qua :  867
Lượt truy cập : 2380776
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HOÀN THÀNH TOÀN DIỆN NỘI DUNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2020
9 10 350

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HOÀN THÀNH TOÀN DIỆN NỘI DUNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2020

Thứ hai, 28.12.2020 01:38

ThS. Nguyễn Văn Nhạ
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng
Năm 2020, trong điều kiện còn không ít khó khăn về cơ sở vật chất, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng có xu hướng tiếp tục giảm, nhất là tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID - 19, song bằng sự cố gắng nỗ lực và quyết tâm cao, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh đã lãnh đạo triển khai, thực hiện đồng bộ nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu khoa học, công tác xây dựng Đảng, thi đua khen thưởng, xây dựng cơ quan và các đoàn thể vững mạnh. Cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh giao.

     Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

     Lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: thực hiện và hoàn thành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Tỉnh uỷ giao, với 47/44 lớp, 4.309/3.937 học viên, đạt 106,8% kế hoạch về mở lớp,109,4% kế hoạch về số học viên. Phối hợp với các Trung tâm chính trị huyện, thị, thành và cơ sở liên kết đào tạo tăng cường quản lý nền nếp ra vào lớp và sĩ số học tập của học viên.

     Quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn; đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng, phương pháp giảng dạy, hình thức thi, kiểm tra, đánh giá theo hướng chất lượng, hiệu quả, thực chất. Chỉ đạo bổ sung, điều chỉnh bộ đề thi, đáp án (thi hết môn, tốt nghiệp, thi vấn đáp); hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp, viết thu hoạch chương trình Trung cấp LLCT - HC, chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên và các chương trình bồi dưỡng cán bộ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội.

     Chỉ đạo công tác tổ chức cho giảng viên, giảng viên kiêm chức đi nghiên cứu thực tế theo quy định Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Chỉ đạo tổ chức thao giảng năm học 2019 - 2020, kết quả cấp khoa 30/31 giảng viên đạt loại Giỏi; cấp trường: 30/30 giảng viên đạt loại Giỏi. Chọn cử 02 giảng viên tham gia Hội thi giảng viên giảng dạy lý luận chính trị giỏi toàn quốc vào năm 2021.

     Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học: Thực hiện 05 đề tài và 01 sáng kiến cấp cơ sở của các đơn vị khoa, phòng. Nghiệm thu 5/5 đề tài đạt Xuất sắc, sáng kiến đạt loại B. Xây dựng thuyết minh Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh năm 2021, báo cáo Hội đồng khoa học tỉnh.

     Chỉ đạo biên tập, phát hành 02 số Bản tin “Thông tin Lý luận và thực tiễn” kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), chào mừng Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Bản tin chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, kỷ niệm 63 năm thành lập trường và ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020. Chỉ đạo duy trì tốt hoạt động của trang Website đảm bảo chất lượng và tính cập nhật của các tin bài; bình quân hằng tháng có trên 40 tin, bài phản ánh đầy đủ, toàn diện, cập nhật các thông tin về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và các hoạt động của nhà trường.

     Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng cơ sở vật chất, phục vụ giảng dạy - học tập: Ban hành Nghị quyết của Đảng ủy về xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường trang thiết bị trường học năm 2020. Chỉ đạo việc sửa chữa, cải tạo nhà giảng đường, ký túc xá, hội trường lớn, xây dựng nhà để xe cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, sửa chữa hệ thống đường điện nước, đèn chiếu sáng, tăng cường trang thiết giảng dạy, học tập. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; duy trì thường xuyên việc chăm sóc cây xanh, vườn hoa, vườn cây ăn quả, bảo đảm khuôn viên nhà trường luôn sáng, xanh, sạch, đẹp. Đề nghị tỉnh hỗ trợ đầu tư kinh phí, thiết bị cầu truyền hình cho Trường Chính trị tỉnh, khảo sát xây dựng đề án phòng họp trực tuyến với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

     Kết quả công tác xây dựng Đảng bộ:

     Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng: Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”tổ chức học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tổ chức Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, biểu dương các cá nhân và đơn vị điển hình, tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

     Thường xuyên quan tâm và định hướng công tác tư tưởng, giáo dục lý tưởng, truyền thống với nội dung phù hợp, thiết thực thông qua các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, sinh hoạt của Đảng bộ, chi bộ, cấp ủy, các đơn vị khoa, phòng, đoàn thể nhà trường. Tổ chức tốt Hội nghị tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2020), 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (1940 - 2020); 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 2020).Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

     Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; viết bài đăng trang Website nhà trường và Website Việt Nam thịnh vượng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; tổ chức Hội nghị quán triệt kiến thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng vững vàng, yên tâm công tác, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Cán bộ, đảng viên, quần chúng của Đảng bộ thường xuyên tu dưỡng,rèn luyện nâng cao năng lực, ý thức, thái độ làm việc, tinh thần trách nhiệm, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy định của cơ quan.

     Công tác tổ chức xây dựng Đảng bộ, chi bộ: Tổ chức thành công Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIX, dự thảo các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban hành, thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác, các Nghị quyết chuyên đề về giáo dục quốc phòng, an ninh, công tác tổ chức cán bộ. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy dân chủ, chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

     Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong chỉ đạo, điều hành công việc của Đảng bộ; tự phê bình và phê bình nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm và sự nêu gương của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và cấp ủy viên chi bộ. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên (diện phải kê khai) theo quy định.

     Thực hiện kiểm điểm tập thể Ban Chấp hành, cá nhân các đồng chí lãnh đạo, quản lý; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chi bộ, đảng viên năm 2020; kết quả 05/05 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó Chi bộ phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 01/62 đảng viên không xếp loại vì mới kết nạp; 01/62 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; 60/62 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 12 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

     Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng: Ban hành và thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy. Chỉ đạo các chi bộ xây dựng thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020. Kiểm tra hồ sơ nhân sự tham gia Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tiến hành kiểm tra toàn diện 05 chi bộ và giám sát người đứng đầu 02 đoàn thể Chi Đoàn Thanh niên và Công đoàn trường; thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên theo quy định. Phát huy vai trò của các chi bộ, các tổ chức đoàn thể giám sát cán bộ, đảng viên Đảng bộ nhà trường trong việc chấp hành các quy định của Đảng và Nhà nước.

     Công tác dân vận, nội chính, văn phòng: Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác dân vận trong các cơ quan đảng, cơ quan nhà nước. Công tác nội chính, văn phòng cấp ủy được duy trì, quản lý hồ sơ đảng viên, sổ sách sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ đúng quy định. Công tác thu, nộp đảng phí, tài chính Đảng được thực hiện nền nếp, theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của Trung ương và của cấp ủy cấp trên.

     Lãnh đạo cơ quan và hoạt động của các đoàn thể: Thực hiệnNghị quyết về xây dựng cơ quan văn hoá theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Duy trì cơ quan đạt chuẩn văn hóa. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giáo dục kiến thức quốc phòng an ninh; huấn luyện quân sự tự vệ cơ quan. Kết quả kiểm tra theo kế hoạch, Trường Chính trị tỉnh được Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh đánh giá là một trong các đơn vị đạt lại Giỏi.

     Đảng ủy lãnh đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua, hoạt động văn hoá, thể thao, nhất là vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, sự kiện trọng đại của nhà trường, có tác dụng giáo dục truyền thống sâu rộng cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên nhà trường. Kết quả năm học 2019 - 2020: 67/67 cán bộ, giảng viên, nhân viên (100%) đạt danh hiệu Lao động tiên tiến (trong đó có 10 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 03 giảng viên được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 05/05 đơn vị khoa, phòng đạt tập thể Lao động tiên tiến; 01 đơn vị được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 01 đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 02 đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc. Nhà trường được Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 và Bằng khen năm 2020.

     Lãnh đạo các đoàn thể xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm 2020. Chi đoàn Thanh niên cơ quan tham gia cuộc thi “Biển đảo Tổ quốc và truyền thống 65 năm Hải quân Nhân dân Việt Nam Anh hùng”, kết quả đạt 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 01 giải Khuyến khích. Công đoàn, Đoàn Thanh niên tham gia Hội thi tuyên truyền văn hóa công sở do Công đoàn viên chức và Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức, kết quả đạt giải Nhì. Tham gia Hội thao do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức chào mừng Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, hướng tới Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt giải Nhì môn bóng chuyền hơi và giải Nhì môn cầu lông. Các đoàn thể Công đoàn, Chi đoàn cơ quan, Hội Cựu chiến binh đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

     Lãnh đạo thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện, ủng hộ Quỹ phòng chống dịch COVID - 19 với số tiền 24.471.000đ; các Quỹ Mái ấm Công đoàn, Quỹ nhân đạo thành phố Việt Trì, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ nạn nhân chất độc da cam, Quỹ Tết vì người nghèo và Quỹ phòng chống thiên tai với số tiền 45.433.000đ; ủng hộ đồng bào miền Trung bão lũ với số tiền: 13.931.000đ.

     Với những kết quả toàn diện đạt được trong năm 2020, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh công nhận tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ HOÀN THÀNH TỐT KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ NĂM 2020
BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ HIỆU TRƯỞNG TẠI BUỔI GẶP MẶT KỶ NIỆM 63 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG VÀ NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2020
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ IV NĂM 2020
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ XÚC TIẾN THÀNH LẬP BAN LIÊN LẠC CÁN BỘ HƯU TRÍ CỦA TRƯỜNG
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2020-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
ĐẢNG BỘ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG BỊ BÃO, LŨ
CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN “GIỌT HỒNG ĐẤT TỔ” NĂM 2020
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 9/2020 TRONG CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LẦN THỨ XIX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất