Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  1012
Hôm qua :  2205
Lượt truy cập : 2683070
ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÒNG TC, HC, TT, TL NHIỆM KỲ 2020 - 2022
9 10 568

ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÒNG TC, HC, TT, TL NHIỆM KỲ 2020 - 2022

Thứ hai, 23.03.2020 01:35

Nguyễn Thị Thảo
Đảng viên Chi bộ Phòng TC, HC, TT, TL
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; sự chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh về tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020- 2022.

Sáng 20/3/2020, tại phòng họp tầng 3 nhà Điều hành, Chi bộ Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng.

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội diễn ra trong không khí toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường đang hướng tới Đại hội đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội đã nghe báo cáo chính trị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ và kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020; xác định phương hướng, nhiệm vụ chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Báo cáo đã đánh giá, làm rõ những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ đề ra. Đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân mà Ban Chi ủy đã lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đặc biệt là các ý kiến tham luận đều nhất trí với nội dung báo cáo chính trị do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Chi bộ trình bày trước Đại hội và khẳng định việc Chi bộ lãnh đạo đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện công tác xây dựng Đảng, đoàn thể và vai trò của đảng viên trong việc nâng cao chất lượng phục vụ và đề xuất một số giải pháp những định hướng quan trọng để Chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên phòng TC, HC, TT, TL phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội rất vinh dự được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng thay mặt Đảng ủy và Lãnh đạo trường biểu dương kết quả của Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 và nhấn mạnh Đại hội cần tập trung thảo luận đề ra những giải pháp hữu hiệu để lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, đóng góp nhiều hơn vào thành tích chung của Đảng bộ nhà trường. Đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà Chi bộ cần có biện pháp khắc phục kịp thời. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng yêu cầu các đảng viên dự Đại hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ để lựa chọn các đồng chí xứng đáng bầu vào Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ.

Chi uỷ nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu 03 đồng chí tiêu biểu là đồng chí: Nguyễn Thị Nhàn, Nguyễn Ngọc Tuấn, Điêu Quý Thạch có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực trình độ, đạo đức vào Ban Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 để gánh vác trọng trách mà cán bộ, đảng viên của Chi bộ giao phó. Đồng thời Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Thị Nhàn làm Bí thư Chi bộ với số phiếu 24/24 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn làm Phó Bí thư Chi bộ với số phiếu 24/24 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

Đại hội đã biểu quyết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 với 24/24 đảng viên nhất trí (100%) và thông qua Chương trình hành động thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra .

Đại hội bế mạc trong không khí phấn khởi, tin tưởng và quyết tâm thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020- 2025.