Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  1
Hôm nay :  558
Hôm qua :  262
Lượt truy cập : 1087191
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG – TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
9 10 41

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG – TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ

Thứ năm, 06.02.2020 08:42

Đặng Tân Lập
Phó Hiệu trưởng
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là trách nhiệm cũng như nhiệm vụ thường xuyên và xuyên suốt đối với mỗi đảng viên nói chung, đảng viên - giảng viên trường Chính trị tỉnh Phú Thọ nói riêng. Hoạt động thiết thực này không chỉ gắn với các vấn đề lý luận thể hiện qua lý tưởng, đường lối, quan điểm của Ðảng, mà còn thể hiện trong cuộc sống hằng ngày của mỗi người dân Việt Nam...

Thực tiễn của cách mạng Việt Nam đã chứng minh, thế hệ đảng viên lớp trước đã dành hết tâm sức theo lý tưởng, quyết tâm giành lại độc lập dân tộc, xây dựng một nước Việt Nam kiểu mới.  Trong giai đoạn cách mạng hiện nay yêu cầu có bản lĩnh chính trị vững vàng và nhận thức tư tưởng đúng đắn, không ngừng nỗ lực học tập, tinh thần cống hiến và không vụ lợi của mỗi đảng viên nói chung và đảng viên, giảng viên Trường Chính trị vẫn không thay đổi.

Nhìn lại thời gian từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay, các cơ quan chức năng đã thi hành kỷ luật Ðảng, xử lý hình sự hơn 70 cán bộ, đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý,.. Sáu tháng đầu năm 2019, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 123 tổ chức đảng, 7.923 đảng viên vi phạm, trong đó có 256 đảng viên bị kỷ luật vì đã có hành vi tham nhũng, cố ý làm trái (Nguồn: vietnamnet.gov.vn)… cho thấy sự kiên quyết của Ðảng trong việc duy trì kỷ luật nghiêm minh, nỗ lực làm trong sạch đội ngũ nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, các thế lực thù địch đã và đang chống phá cách mạng nước ta hết sức tinh vi và quyết liệt. Mũi nhọn quan trọng và thâm độc nhất là tiến công vào nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng thời phủ định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chế độ XHCN và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam… Cùng với đó, các phần tử cơ hội về chính trị và chống đối đã thành lập các tổ chức, nhóm, hội bí mật phát tán các tài liệu bất hợp pháp, tung tin đồn nhảm, xuyên tạc tình hình, truyền bá những quan điểm sai trái chống đối Đảng, chính quyền các cấp. Một số người ở nước ngoài đưa ra luận điệu bịa đặt, chống đối Đảng, Nhà nước Việt Nam, xuyên tạc sự thật, nói xấu lãnh tụ, bôi nhọ danh nhân và anh hùng dân tộc.

  Vì vậy, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn chính trị, chống phá Cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam của các thế lực thù địch, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng và mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có đội ngũ giảng viên trường Chính trị tỉnh Phú Thọ. Để làm được điều đó, trước hết mỗi đảng viên, giảng viên cần luôn tự ý thức về vai trò và trách nhiệm phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, giữ gìn uy tín của Ðảng trước Nhân dân. Phải nhận thức rõ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là trách nhiệm của cấp ủy Đảng, mà là trách nhiệm của chính mình. Phải biết danh dự và uy tín của Đảng không hề tách rời danh dự, uy tín của mỗi cán bộ, đảng viên và tất cả những ai đang phụng sự Đảng, phụng sự chế độ. Do đó, phải tuyệt đối tránh thái độ thờ ơ, xem như vô can khi bắt gặp những luận điệu xuyên tạc, đả kích nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong công tác giảng dạy, giảng viên cần nghiên cứu kỹ những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giảng viên “không chỉ nhớ và học thuộc lòng mà phải ngấm vào máu, vào tim, vào óc” như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng căn dặn. Cần phân tích, so sánh, đánh giá để làm nổi bật giá trị về mặt lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối, nghị quyết của Đảng ta, đồng thời phản bác lại những luận điểm sai trái, thù địch. Không chỉ đơn thuần phân tích luận điểm, cung cấp luận cứ, luận chứng mà còn khẳng định niềm tin, sự tự hào và tin yêu của mình đối với Đảng, đối với những thành quả mà dưới sự lãnh đạo của Đảng  nhân dân ta đã giành được trong suốt 90 năm qua.

Nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên Trường Chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn phải xuất phát từ những hành động cụ thể gắn với công việc, cuộc sống hằng ngày; không xa hoa, không lãng phí, không gây mất đoàn kết nội bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên phải là trung tâm của trí tuệ, hạt nhân của sự đoàn kết, thống nhất ở địa phương, trong cơ quan công tác; giữ vững niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Khi phát hiện các trường hợp cán bộ, đảng viên hoặc người dân có những phát ngôn thể hiện sự bất mãn hay thái độ thiếu nghiêm túc khi bình luận về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng, hay thể hiện quan điểm cá nhân trên mạng xã hội có biểu hiện lệch lạc, không đúng mực về một số vấn đề kinh tế - chính trị - xã hội thì phải tuyên truyền, phân tích, khuyên can để chấn chỉnh nhận thức, đả thông tư tưởng cho họ và báo cáo cấp ủy kịp thời. Phải kiên quyết ngăn chặn, tuyệt đối không im lặng, vì sẽ khiến cán bộ, đảng viên hoặc người dân tự huyễn hoặc và ngộ nhận, cho rằng mình nghĩ đúng, hiểu đúng, nói đúng nên không ai lên tiếng hoặc không dám lên tiếng phản đối, từ đó có thể tạo ra sự lan tỏa tiêu cực.

Mặt khác, cán bộ, đảng viên, giảng viên Nhà trường khi tham gia mạng xã hội vừa là một thành viên, vừa phải thực hiện được vai trò nêu gương của mình. Phải cẩn trọng khi tham khảo, sử dụng thông tin đăng tải trên mạng xã hội; thông tin thiếu kiểm chứng về nguồn gốc; thông tin có sự sai biệt so với thông tin chính thức. Phải hành động một cách lý trí khi đăng tải bài viết, like hoặc chia sẻ các liên kết và khi tham gia những cuộc thảo luận về các chủ đề trên mạng xã hội. Tăng cường đăng tải những thông tin chính thống, lan tỏa những thông điệp tốt đẹp mỗi ngày, đồng thời phản biện lại những thông tin sai trái, phiến diện của các thế lực thù địch trên không gian mạng.

Trong cuộc sống và công tác, mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên phải tự giác tu dưỡng rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, trau dồi đạo đức cách mạng. Căn cứ vào đặc điểm, điều kiện, vị trí công tác, phạm vi nhiệm vụ của mình cần phải xây dựng kế hoạch phấn đấu phù hợp. Nội dung kế hoạch học tập, phấn đấu bao gồm: lý luận chính trị (trình độ hiểu biết, khả năng vận dụng lý luận chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước); rèn luyện đạo đức cách mạng, xây dựng ý thức kỷ luật, luôn có ý thức gắn bó chặt chẽ với quần chúng, lắng nghe và tôn trọng ý kiến đóng góp của tập thể và quần chúng; thường xuyên kiểm điểm, rút kinh nghiệm, tự mình đấu tranh trước mọi cám dỗ của tiêu cực xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường.Mỗi giảng viên phải luôn trau dồi rèn luyện đạo đức theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị  về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;  xây dựng văn hoá trường Đảng lành mạnh, phong phú, giàu tính nhân văn, hướng tới đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng của cả hệ thống chính trị, của cán bộ đảng viên và nhân dân trong đó có đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên trường chính trị tỉnh. Giảng viên Trường Chính trị khắc ghi lời dặn trong Di chúc thiêng liêng của Bác”. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Phải giữ gìn Ðảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân". 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ NĂM 2020
GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ VỚI TRÁCH NHIỆM BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ, BAN GIÁM HIỆU VÀ CÁ NHÂN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2019
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ IV/2019
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN VỀ ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP VÀ HƯỚNG DẪN KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊ
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN VỀ ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP VÀ HƯỚNG DẪN KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊ
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC GẶP MẶT, TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 62 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG (1957-2019) VÀ NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2019
BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG - HIỆU TRƯỞNG TẠI BUỔI GẶP MẶT, TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 62 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG VÀ NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2019
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ - 62 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

giấy dầu chống thấm |
trẻ biếng ăn phải làm sao

acudecor.vn |
banghebarcafe.com.vn |

https://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | homeid |