Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  4577
Hôm qua :  4722
Lượt truy cập : 3167066
CỤM THI ĐUA CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ KHU VỰC TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA, CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG NĂM 2021, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022
9 10 515

CỤM THI ĐUA CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ KHU VỰC TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA, CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG NĂM 2021, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022

Chủ nhật, 28.11.2021 02:16

ThS. Nguyễn Thị Nhàn
Trưởng phòng TC,HC,TT,TL
Sáng ngày 26/11/2021, tại Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ, Cụm Thi đua các trường chính trị khu vực Trung du miền núi phía Bắc - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Toàn cảnh Hội nghị ở điểm cầu Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ và các điểm cầu trên phần mềm Microsoft Teams

Chủ trì Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ, đồng chí Nguyễn Minh Đức - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bắc Cạn (Đơn vị Cụm trưởng và Cụm phó thường trực, Cụm Thi đua các trường chính trị khu vực Trung du miền núi phía Bắc - năm 2021).

Dự và chỉ đạo Hội nghị có TS Cầm Thị Lai - Phó Vụ trưởng Vụ các trường chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Tường Thứ - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ.

Tham dự Hội nghị còn có TS Mai Hoài Anh - Phó Giám đốc Nhà xuất bản Lý luận chính trị; đồng chí chuyên viên Ban Thi đua - khen thưởng, chuyên viên Vụ Các trường Chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh(theo dõi Cụm Thi đua); các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ; các đại biểu đại diện Lãnh đạo trường, cán bộ phụ trách công tác thi đua - khen thưởng; thành viên Hội đồng Thi đua - khen thưởng, Trưởng các khoa, phòng của 07 trường Chính trị trong Cụm Thi đua.

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Văn Nhạ - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ (Đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Trung du miền núi phía Bắc) trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022; Hội nghị đã thảo luận và có 07 kiến phát biểu tham luận của Lãnh đạo 07 trường trong Cụm Thi đua về kinh nghiệm hay, cách làm mới, những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tổ chức phong trào thi đua; đặc biệt là kinh nghiệm giữa các trường về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

TS. Cầm Thị Lai - Phó Vụ trưởng Vụ các trường chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, TS Cầm Thị Lai - Phó Vụ trưởng Vụ các trường chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ghi nhận: Trong năm 2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động phòng trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả”; Học viện đã cụ thể hóa 6 tiêu chí, được các trường đón nhận; trong năm có sự tác động, ảnh hưởng mạnh mẽ của dịch bệnh Covid-19 đến các mặt của đời sống xã hội, trong đó có hoạt động của các trường; nhưng các trường trong Cụm thi đua đã nỗ lực cố gắng, thích ứng linh hoạt, hoàn thành kế hoạch được giao: Chủ động kết nối triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng bằng các hình thức trực tiếp và trực tuyến; chủ động chia sẻ thông tin, giao lưu kinh nghiệm; đóng góp kinh phí hỗ trợ cho hoạt động chống dịch Covid-19 ở Bắc Giang, đây là hoạt động rất ý nghĩa. Hoạt động nghiên cứu khoa học được thực hiện tốt, có sự khởi sắc, nội dung nghiên cứu gắn với hoạt động thực tiễn ở địa phương, sát với nhiệm vụ của các trường. Các trường tham gia Hội thi giảng viên giỏi do Học viện tổ chức có 14 giảng viên đạt Giỏi, trong đó có 2 giảng viên đạt Xuất sắc. Trong năm, Học viện đẩy mạnh hoạt động xây dựng thể chế: Xây dựng khung chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị, quy chế đào tạo mới, đã nhận được sự tham góp ý kiến chất lượng của các trường trong Cụm. Các trường đã hoàn thành việc biên tập tập bài giảng “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triểnthực tiễn địa phương”; triển khai xây dựng đề án trường chính trị chuẩn. Kết quả đạt được thể hiện sự nỗ lực cố gắng của các trường cần tiếp tục phát huy, chia sẻ, để hoạt động của Cụm ngày càng đi vào nề nếp. Đồng thời, Đồng chí nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm các trường trong Cụm Thi đua cần thực hiện trong thời gian tới, đó là:

Thứ nhất: Về xây dựng Đề án trường chính chuẩn theo Quy định 11-QĐ/TW: các trường chính trị trong Cụm Thi đua đều dự kiến đạt chuẩn vào năm 2025, 2026, 2030; đây là lộ trình thực hiện cần có sự nỗ lực, cố gắng của các trường (Tham khảo trường Yên Bái để tham mưu đề xuất với Tỉnh uỷ trong việc hỗ trợ kinh phí cho giảng viên đi Nghiên cứu sinh).

Thứ hai: Cần tăng cường các biện pháp để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học. Năm 2022, Học viện tiếp tục xiết chặt kỷ cương học đường, nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, học viên; Học viện đã và đang triển khai việc quản lý các lớp học trực tuyến.

Thứ ba: Các trường cần đẩy mạnh triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh; tổ chức các hội thảo, tọa đàm, trên cơ sở các đề tài nghiên cứu khoa học có thể biên tập thành các đầu sách tham khảo để đủ điều kiện về tiêu chí xây dựng trường chính trị chuẩn.

Thứ tư: Cần triển khai tổ chức Hội thảo, tọa đàm trực tuyến, nhóm nhỏ, trao đổi chuyên sâu giữa các khoa, phòng của các trường về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học, về thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động “xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị” giai đoạn 2021 - 2025, tạo sự lan tỏa các phong trào thi đua, xây dựng các nhà trường vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ phát biểu bế mạc Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ một lần nữa khẳng định kết quả đạt được của các trường trong Cụm Thi đua các trường chính trị khu vực Trung du miền núi phía Bắc năm 2021. Đồng chí nhấn mạnh: Trong năm 2021 bên cạnh những thuận lợi, nhưng cũng có rất nhiều khó khăn; Ban Bí thư ban hành Quy định 11-QĐ/TW về Trường chính trị chuẩn đã mở ra cơ hội, điều kiện phát triển mới cho các trường chính trị trong tương lai. Các trường chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai công tác thi đua rất khoa học, bài bản, đã thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tích cực tham gia các hoạt động của Cụm Thi đua.Để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022, các trường chính trị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tích cực, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện tốt các phong trào thi đua do Học viện, Tỉnh uỷ, UBND các tỉnh phát động.

Căn cứ kết quả và thành tích đạt được năm 2021, Cụm Thi đua các trường chính trị khu vực Trung du miền núi phía Bắc đã bình xét, suy tôn và đề nghị Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng Cờ thi đua cho Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ, tặng Bằng khen cho Trường Chính trị tỉnh Yên Bái. Đồng thời, Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Trung du miền núi phía Bắc đã bầu Trường Chính trị tỉnh Bắc Cạn làm Cụm trưởng, Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình làm Cụm phó thường trực, Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang làm Cụm phó 2 của Cụm Thi đua năm 2022./.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC CHÚC MỪNG CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO, GIẢNG VIÊN
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THAM DỰ LỄ TRAO TẶNG CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CỦA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THI ĐUA THỰC HIỆN VĂN HÓA CÔNG SỞ GIAI ĐOẠN 2019-2025
HỘI NGHỊ TỒNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2018-2019
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC THI