Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  543
Hôm qua :  1353
Lượt truy cập : 3090822
TRƯỜNG CHÍNH CHỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN NĂM 2020
9 10 670

TRƯỜNG CHÍNH CHỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN NĂM 2020

Thứ năm, 27.02.2020 11:07

ThS. Nguyễn Ngọc Tuấn
UVBCH Công đoàn, Phó Trưởng phòng TC,HC,TT,TL
Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch số 3735/KH-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, năm 2020; Công văn số 107/CV-CĐVC ngày 20/12/2019 của Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và triển khai chăm lo cho CBCCVC trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; Kế hoạch số 18/KH-CĐVC ngày 27/12/2019 của Công đoàn Viên chức tỉnh về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong các cấp Công đoàn năm 2020. Sáng 26/02/2020, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2020.

Chủ trì Hội nghị gồm các đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Văn Nhạ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng và đồng chí Hoàng Tiến Điệp - Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường.

Đồng chí Đặng Tân Lập -  Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng thông qua dự thảo báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019  và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020

Hội nghị đã được nghe các dự thảo: Báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020; Báo cáo tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ năm 2019, phương hướng năm 2020; Báo cáo công tác tài chính năm 2019 và dự toán ngân sách năm 2020; Báo cáo kết quả công tác của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020; báo cáo kết quả phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025.

Toàn cảnh Hội nghị

Các dự thảo báo cáo đã khẳng định,  năm 2019, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, Ban Giám hiệu nhà trường tập chung chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảokế hoạch, tiến độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Thực hiện 62/53 lớp với 5.611/4.740 học viên (đạt 116,98% kế hoạch mở lớp; 118,37% kế hoạch về số học viên). Hoàn thành 06 đề tài khoa học cấp cơ sở; xuất bản 02 Bản tin “Thông tin lý luận và thực tiễn”; duy trì tốt hoạt động trang Website của nhà trường. 05/5 (100%) Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 01 Chi bộ hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ, 100% các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc; 05/5 đơn vị khoa, phòng đạt tập thể lao động tiên tiến, 02 đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động Xuất sắc, 01 đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; giữ vững danh hiệu cơ quan văn hoá; Đảng bộ nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. Nhà trường thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ theo đúng quy trình, quy định. Quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả cơ sở vật chất và nguồn kinh phí. Công tác thanh tra nhân dân thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, theo kế hoạch đã xây dựng.

Tại Hội nghị, đã có 05 ý kiến phát biểu của Lãnh đạo các khoa, phòng và cán bộ, giảng viên nhằm làm rõ hơn những kết quả đạt được của nhà trường năm 2019 và đề xuất, kiến nghị những giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2020.