Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  1
Hôm nay :  290
Hôm qua :  699
Lượt truy cập : 1162484
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CÁC ĐOÀN THỂ, VẬN ĐỘNG ĐOÀN VIÊN, HỘI VIÊN TÍCH CỰC THAM GIA CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA, XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH
9 10 49

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CÁC ĐOÀN THỂ, VẬN ĐỘNG ĐOÀN VIÊN, HỘI VIÊN TÍCH CỰC THAM GIA CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA, XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH

Thứ tư, 27.05.2020 08:31

ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền
Phó Chủ tịch Công đoàn
Các tổ chức đoàn thể là một trong những thực thể chính trị quan trọng nhằm tạo sức mạnh cho Đảng. Nhận thức đúng vai trò và tầm quan trọng của các tổ chức đoàn thể trong công tác xây dựng Đảng. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ luôn quan tâm, chú trọng lãnh chỉ đạo các hoạt động đoàn thể một cách có hiệu quả.

Vì vậy, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, mỗi đoàn viên, hội viên trong Đảng bộ đều nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm chỉnh quy định Điều lệ của các tổ chức, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước do nhà trường và các đoàn thể tổ chức. 

Hiện nay, Đảng bộ nhà trường có 63 đảng viên, trong đó 100% đảng viên là thành viên tổ chức công đoàn, 7/62 đảng viên là hội viên Hội Cựu Chiến binh, 22/62 đảng viên là đoàn viên thanh niên, 13/62 đảng viên là thành viên của Chi hội Luật gia Trường. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, ngoài việc lãnh đạo các đoàn thể tổ chức các đợt thi đua chung theo chỉ đạo, hướng dẫn như: Thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; phong trào thi đua “Phú Thọ cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo”… Các tổ chức đoàn thể đã phối hợp tổ chức tốt các đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015), 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), 60 năm Ngày Thành lập Trường (1957 - 2017) và 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017) và phong trào "Giảng dạy tốt, học tập tốt, quản lý và phục vụ tốt" với những nội dung có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, tạo khí thế thi đua đoàn kết, trách nhiệm, tâm huyết của các đoàn viên, hội viên trong các tổ chức đoàn thể.

Hưởng ứng phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 100% cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên đều nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào; xây dựng kế hoạch đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ năm 2017 đến năm 2019, Đảng ủy Trường đã biểu dương, khen thưởng 03 tập thể, 20 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có 01 tập thể và 02 cá nhân được Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh biểu dương, khen thưởng. 

Hưởng ứng phong trào thi đua “Dân chủ, sáng tạo, đồng bộ, chất lượng” của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã phát động phong trào thi đua “Giảng dạy tốt, học tập tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt” với phương châm “Đột phá - Sáng tạo - Chất lượng – Hiệu quả”. Đây là phong trào được tiến hành thường xuyên, liên tục, có hiệu quả thiết thực nhất trong các phong trào thi đua do nhà trường phát động, phong trào này được coi là chìa khóa quan trọng mở ra các phong trào thi đua khác trong toàn trường. Những kết quả cụ thể của phong trào được thể hiện trong kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ khác của nhà trường. Nét đột phá trong phong trào này là chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên ngày càng được nâng lên rõ rệt. Nhà trường cụ thể hóa phong trào thông qua các hoạt động dự giờ, thao giảng, thanh tra, kiểm tra. Kết quả chất lượng giảng dạy là cơ sở  để bình xét các danh hiệu thi đua năm học. 

Các phong trào thi đua xây dựng cơ quan văn hóa cũng được tập trung triển khai với nhiều nội dung và hình thức mới phù hợp. Từ năm 2016-2019, cơ quan đều được công nhận là cơ quan đạt chuẩn văn hóa. Hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện nghiêm túc “Quy định ứng xử văn hóa của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.  Năm 2019, Nhà trường tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng văn hóa Trường Đảng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học viên Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ” với 68/68 cán bộ, giảng viên, nhân viên và 93 học viên lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên tham gia. 

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” theo Kế hoạch số 5594/KH-UBND ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ. Nhà trường đã tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, hiến máu tình nguyện, ủng hộ quỹ Vì người nghèo, vì nạn nhân chất độc da cam, đồng bào vùng lũ, nhà trường nhận phụng dưỡng suốt đời mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mười ở xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ.

Có được những thành công trong việc tổ chức các phong trào thi đua của các đoàn thể là được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng ủy và sự ý thức, trách nhiệm, tích cực của mỗi đảng viên, đoàn viên, hội viên. Nhờ vậy, không chỉ giúp các đảng viên có cơ hội phát triển toàn diện, tham gia đóng góp vào sự phát triển của các đoàn thể mà còn góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh trong suốt những năm qua.

Bên cạnh những kết quả là cơ bản, việc phát huy vai trò của các đoàn thể, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, xây dựng Đảng bộ nhà trường vẫn còn có một số hạn chế như: 

Các phong trào thi đua của các tổ chức đoàn thể trong nhiệm kỳ qua có lúc tổ chức và tham gia hoạt động phong trào chưa tích cực. 

 Sinh hoạt định kỳ của một số ít đoàn thể chưa đều, nội dung sinh hoạt chưa được đổi mới và sáng tạo. 

Việc xây dựng điển hình tiên tiến của mỗi đoàn thể tuy đã có quan tâm, nhưng một vài cá nhân được xây dựng chưa thực sự được đôn đốc, giúp đỡ, giao việc để khẳng định khả năng. Hoặc cá biệt có cá nhân được đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến cũng chưa thực sự có những thành tích tiêu biểu, nổi bật làm gương trong Đảng bộ.

Để tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác lãnh đạo của Đảng bộ đối với công tác đoàn thể trong việc phát huy vai trò của các đoàn thể, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường, tôi xin đề xuất một số ý kiến như sau:

Một là, về phía Đảng ủy:

- Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, hội viên nhận thức đúng đắn về ý nghĩa của các hoạt động đoàn thể, đồng thời tạo điều kiện cho mọi đoàn viên, hội viên đều được tham gia. Thông qua hoạt động, tạo cơ hội cho cán bộ, đoàn viên, hội viên được thể hiện năng lực, sở trường tạo nên sự phát triển toàn diện cho mỗi con người góp phần vào sự nghiệp chung của Đảng bộ Nhà trường.

- Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao, toàn diện hơn nữa các đoàn viên, hội viên tham gia các hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh, Chi hội Luật gia...  Hằng năm, bám sát kế hoạch hoạt động của các tổ chức đoàn thể, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ tạo điều kiện về mọi mặt như thời gian, kinh phí, bố trí công việc… để các đoàn viên, hội viên trong Đảng bộ tham gia hoạt động tích cực và hiệu quả. Làm tốt công tác nêu gương những điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương khen thưởng những đoàn viên, hội viên có thành tích.
- Phối hợp với các đoàn thể xây dựng phương hướng, kế hoạch tổ chức các hoạt động một cách cụ thể, duy trì và thúc đẩy các phong trào một cách đều đặn bằng cách tích cực xây dựng các hoạt động truyền thống, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh, xây dựng cơ quan văn hóa.

Hai là, về phía các tổ chức đoàn thể:

Các tổ chức đoàn thể thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của đoàn viên và xu thế phát triển của các tổ chức trong tình hình mới. Đồng thời, tích cực tham mưu tổ chức nhiều phong trào thi đua theo hướng hiệu quả, thiết thực, ý nghĩa phù hợp với đặc thù chung của Trường Đảng.

 Ba là, về phía  mỗi  đoàn viên, hội viên:
-  Mỗi đoàn viên, hội viên phải tích cực, tự giác, trách nhiệm, tham gia thường xuyên, liên tục vào các hoạt động truyền thống, các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao của  nhà trường và các tổ chức đoàn thể tổ chức.
- Thường xuyên tham mưu, đề xuất với Đảng ủy về nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động, để đa dạng, phong phú các hoạt động nhằm thu hút đông đảo đoàn viên tham gia.
- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, duy trì mối liên hệ mật thiết với Chi bộ, Đảng bộ. Bản thân mỗi đoàn viên, hội viên trước hết tự bố trí, sắp xếp công việc chuyên môn của cá nhân để tham gia hiệu quả, tích cực các hoạt động đoàn thể, đồng thời khi tham gia phải thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ kế hoạch, nội dung và kết quả tham gia các hoạt động đoàn thể để chi ủy, chi bộ tạo điều kiện và nắm được tình hình các đảng viên trong Chi bộ trong việc tham gia các phong trào thi đua xây của Đảng bộ.

Với niềm tin tưởng và khí thế mới, trong nhiệm kỳ tới hoạt động của các tổ chức đoàn thể chắc chắn sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp góp phần xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
TRUYỀN THỐNG NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1-5
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM VỀ VẬN ĐỘNG NỮ CNVCLĐ THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CNH, HĐH ĐẤT NƯỚC VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA ''GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ'' GIAI ĐOẠN 2010 - 2020
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC GẶP MẶT NỮ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN NHÂN DỊP KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 VÀ 1980 NĂM KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG
TRƯỜNG CHÍNH CHỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN NĂM 2020
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN NĂM 2019, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020 CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG CÁC NGÀY LỄ TRONG THÁNG 11 NĂM 2019
NỮ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN THAM DỰ LỚP HỌC NẤU ĂN CÙNG AJINOMOTO
KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN”, NIỀM VUI CỦA NGƯỜI CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN
ĐOÀN ĐẠI BIỂU TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THAM DỰ HỘI NGHỊ GẶP MẶT TRUYỀN THỐNG BIỂU DƯƠNG CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN VÀ ĐOÀN VIÊN TIÊU BIỂU NĂM 2019
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG DỰ HỘI NGHỊ TRUYỀN THÔNG “PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH” VÀ “VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH”
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

https://noithatkydieu.vn |