Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  9
Hôm nay :  618
Hôm qua :  1353
Lượt truy cập : 3090897
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA, GÓP PHẦN HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA NHÀ TRƯỜNG
9 10 746

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA, GÓP PHẦN HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA NHÀ TRƯỜNG

Thứ hai, 24.04.2023 02:21

ThS. Trần Kiên Cường
Phó Trưởng phòng TC, HC, TT, TL
Công đoàn cơ sở Trường Chính trị tỉnh hiện có 70 đoàn viên sinh hoạt tại 05 tổ công đoàn thuộc 05 khoa, phòng. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Công đoàn Viên chức tỉnh; sự phối hợp, tạo điều kiện của Ban Giám hiệu nhà trường, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở luôn quan tâm việc phát động các phong trào thi đua trong đoàn viên, viên chức, người lao động.

     Tập trung vào phong trào thi đua “Giảng dạy tốt, học tập tốt, quản lý tốt và phục vụ tốt”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào học tập nâng cao trình độ, phong trào nghiên cứu khoa học, cải tiến lề lối làm việc… Qua đó, khuyến khích đoàn viên, viên chức, người lao động tích cực trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Trường Chính trị ngày càng phát triển.

     Ngay từ đầu các năm, Ban Giám hiệu nhà trường đã phối hợp với Công đoàn trường phát động các phong trào thi đua và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do các cấp phát động; tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa Công đoàn với nhà trường, giữa các Tổ công đoàn các khoa, phòng và đăng ký danh hiệu thi đua đối với tập thể, cá nhân. Phát động các phong trào thi đua ngắn hạn, dài hạn, theo từng đợt có chủ đề, nội dung cụ thể, thiết thực và gắn với nhiệm vụ chuyên môn. 

     Trường Chính trị tỉnh đã thực hiện tốt các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị” giai đoạn 2021 - 2025 và phong trào thi đua “Trọng tâm - Trách nhiệm - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo”, phong trào “Xây dựng trường chính trị chuẩn” giai đoạn 2022 - 2025 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động…

     Hằng năm, thực hiện phong trào thi đua “Giảng dạy tốt, học tập tốt, quản lý tốt và phục vụ tốt”, đoàn viên là giảng viên tích cực tham gia thao giảng cấp khoa, Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường (trong nhiệm kỳ có trên 100 lượt giảng viên đạt danh hiệu Giảng viên dạy giỏi cấp trường). Năm 2021, đã chọn cử và tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện cho 02 giảng viên (đồng chí Nguyễn Thị Lan và đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hường) tham dự Hội thi giảng viên giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ VII. Kết quả 01 giảng viên đạt “Giảng viên dạy giỏi xuất sắc”, được Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen và 01 giảng viên đạt “Giảng viên dạy giỏi” toàn quốc.

     Phong trào nghiên cứu khoa học, phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” gắn với Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu” đã khuyến khích đoàn viên, viên chức, người lao động nghiên cứu khoa học; trong nhiệm kỳ, cán bộ, đoàn viên thực hiện 01 đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu, biên soạn tài liệu bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ cho trưởng khu dân cư ở tỉnh Phú Thọ trong tình hình mới”. Đề tài được nghiệm thu đạt loại Xuất sắc; 28 đề tài cấp cơ sở, trong đó có 04 đề tài có hỗ trợ ngân sách khoa học của tỉnh. Kết quả nghiệm thu: 27/28 đề tài xếp loại Xuất sắc, 01/28 đề tài xếp loại Khá; 02 sáng kiến kinh nghiệm xếp loại B. Đoàn viên công đoàn tích cực viết bài đăng Website nhà trường (trung bình mỗi tháng có 45 - 50 tin bài đăng tải); xuất bản 10 số Bản tin “Thông tin Lý luận và thực tiễn” với 355 bài viết nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm và kỷ niệm ngày truyền thống nhà trường, ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

     Tích cực tham gia Cuộc thi viết chính luận khoa học về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” lần 1, lần 2 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức và phát động với 85 bài viết, trong đó có 01 bài đạt giải A của đồng chí Hoàng Thị Nguyệt Nga. Tổ chức thành công nhiều cuộc hội thảo khoa học cấp tỉnh, cấp trường gắn với các nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

     Phong trào học tập nâng cao trình độ: Trong nhiệm kỳ cán bộ, đoàn viên đã tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. Cụ thể có: 11 đoàn viên học trung cấp lý luận chính trị, 03 đoàn viên học đại học các chuyên ngành; 20 đoàn viên học Cao cấp lý luận chính trị, 10 đoàn viên học cao học; 14 đoàn viên bồi dưỡng ngạch chuyên viên; 28 đoàn viên bồi dưỡng chương trình chuyên viên chính; 41 đoàn viên học lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Hằng năm, nhiều lượt đoàn viên tham dự các lớp bồi dưỡng do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cấp, các ngành tổ chức.

     Với những thành tích đạt được trong các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, trong nhiệm kỳ, nhà trường có 356 lượt cán bộ, viên chức, người lao động đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có 50 lượt chiến sĩ thi đua cơ sở; 02 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 25 cá nhân và 15 lượt khoa, phòng được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và danh hiệu Tập thể lao động xuất xắc; 02 cá nhân được Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen; 01 đơn vị được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 01 cá nhân được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì... Tập thể nhà trường 04 lần được Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Bằng khen và 03 lần Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen.

     Để các phong trào thi đua trong những năm tới được triển khai sâu rộng, hiệu quả hơn, tôi xin đề xuất một số giải pháp sau:

     Một là, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác thi đua, khen thưởng, chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể, có các biện pháp cụ thể tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong trường.

     Hai là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đội ngũ cán bộ, viên chức, học viên tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, quán triệt và thực hiện nhiệm vụ được giao của từng cán bộ, đảng viên và nhà trường trong giai đoạn mới.

     Ba là, triển khai có hiệu quả, thiết thực các phong trào thi đua, đặc biệt là hai phong trào thi đua do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động. Đó là phong trào thi đua “Xây dựng trường chính trị chuẩn” giai đoạn 2022 - 2025 và chủ đề phong trào thi đua năm 2023 là “Chủ động - Đồng bộ - Đột phát - Kỷ cương - Chất lượng - Hiệu quả”.

     Bốn là, tiếp tục quan tâm, đổi mới nội dung và hình thức khen thưởng, bảo đảm cho khen thưởng có tác dụng thực sự và cho thi đua có ý nghĩa thiết thực. Mỗi phong trào thi đua cần xác định rõ chủ đề, nội dung, hình thức và tiêu chí thi đua; tăng cường công tác kiểm tra, tổng kết, đánh giá đúng những kết quả đạt được, chỉ ra những mặt còn hạn chế.

     Năm là, tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ, phấn đấu trong nhiệm kỳ sẽ có nhiều cán bộ, giảng viên đăng ký, học tập và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và nghiên cứu khoa học; triển khai ứng dụng có hiệu quả kết quả nghiên cứu, phát huy sáng kiến kinh nghiệm, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng bài giảng.

     Sáu là, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lối sống văn hóa lành mạnh, trình độ chuyên môn cao, nghiệp vụ giỏi. Tăng cường giáo dục đạo đức, bản lĩnh chính trị, rèn luyện kỹ năng sống, ứng xử cho học viên. Giáo dục tinh thần tự học, tự nghiên cứu trong toàn thể công chức, viên chức, học viên hăng hái thi đua dạy tốt, học tốt và phục vụ tốt, góp phần, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tới; từng bước đáp ứng các tiêu chí xây dựng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn mức 1 vào năm 2025.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH, NHIỆM KỲ 2023 - 2028
BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ HIỆU TRƯỞNG TẠI ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHÀ TRƯỜNG LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023 - 2028
ĐOÀN VẬN ĐỘNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THAM GIA HỘI THAO ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH NĂM 2023
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TỔ CHỨC THAO GIẢNG CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2023 - 2028
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TỔ CHỨC GẶP MẶT TOÀN THỂ NỮ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TỔ CHỨC HỌP BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN MỞ RỘNG
Kết quả Cuộc thi “Phòng làm việc xanh - sạch - đẹp” năm 2022 do Công đoàn cơ sở Trường Chính trị tỉnh tổ chức
Ban Chấp hành Công đoàn Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm năm 2022
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THAM GIA GIAO LƯU THỂ THAO KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN TỈNH PHÚ THỌ
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN TỈNH PHÚ THỌ (09/10/1947 - 09/10/2022)
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất