Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  987
Hôm qua :  2205
Lượt truy cập : 2683045
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM VỀ VẬN ĐỘNG NỮ CNVCLĐ THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CNH, HĐH ĐẤT NƯỚC VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA ''GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ'' GIAI ĐOẠN 2010 - 2020
9 10 474

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM VỀ VẬN ĐỘNG NỮ CNVCLĐ THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CNH, HĐH ĐẤT NƯỚC VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA ''GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ'' GIAI ĐOẠN 2010 - 2020

Thứ ba, 31.03.2020 10:03

Đoàn Thị Hồng Việt
UV Ban chấp hành công đoàn
Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-CĐVC của Công đoàn viên chức về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa X) “Về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” và Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010- 2020, Công đoàn Trường Chính trị có những thuận lợi căn bản đó là: BCH Công đoàn, Ban Nữ công luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời của Công đoàn viên chức tỉnh, Ban Giám hiệu, sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể trong thực hiện các phong trào, hoạt động; Đoàn viên nữ Công đoàn luôn có truyền thống đoàn kết, có bề dày thành tích trong công tác xây dựng và tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua và có phẩm chất đạo đức tốt, yên tâm công tác; tâm huyết, tận tụy với nghề, có quan điểm và nhận thức đúng về công tác thi đua, khen thưởng. Vì vậy, trong việc thực hiện Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03, Công đoàn Trường đã đạt được những kết quả nhất định: Về công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03, BCH Công đoàn Trường đã cụ thể hóa nội dung của Nghị quyết và Chỉ thị vào chương trình hoạt động của Công đoàn và các Tổ Công đoàn cho phù hợp với đặc điểm tình hình. Ban Nữ Công dưới sự chỉ đạo của Ban chấp hành Công đoàn Trường đã ký chương trình phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện và đặc điểm tình hình CCVCLĐ Nhà trường.

Để nâng cao nhận thức về giới, về vị trí, vai trò của phụ nữ trong xã hội và gia đình; quyền của phụ nữ và trẻ em theo quy định của pháp luật... BCHCĐ đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng về phụ nữ và gia đình, Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm Y tế, Bộ Luật Lao động, tổng số đã tổ chức được 456 cuộc với trên 423 lượt người tham gia; Tuyên truyền Đề án 343 về "Giáo dục phẩm chất phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước" và Đề án 704 về "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt" được 29 cuộc với hơn 324 nghìn người tham gia; tham gia tổ chức 10 lớp tập huấn nâng cao năng lực và kiến thức về giới, bình đẳng giới cho cán bộ CĐ và cán bộ phụ trách công tác nữ công; tổ chức trên 20 buổi Gặp mặt, tọa đàm, tổ chức các Hội thi, Biểu dương gia đình nữ tiêu biểu, gặp mặt biểu dương nữ CNVCLĐ tiêu biểu. BCHCĐ tham mưu cho cấp ủy cùng cấp trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ nữ giữ những chức vụ quan trọng như: Số cán bộ nữ được bổ nhiệm, đề bạt vào các chức vụ lãnh đạo quản lý cấp phòng từ năm 2010-2020: 08 chị; 01 chị được bổ hiệm chức vụ Hiệu trưởng Nhà trường. Tỷ lệ nữ tham gia BCHCĐ 04 chị; Công đoàn đã chủ động tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ về vấn đề việc làm, hợp đồng lao động, tiền lương, nâng lương, nâng bậc, các chế độ quy định riêng đối với lao động nữ; Kịp thời hỗ trợ, thăm hỏi động viên nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh gia đình khó khăn cho 15 lượt chị với số tiền gần 7.500.000 đồng; Tổ chức gặp mặt tặng quà, biểu dương khen thưởng con CNVCLĐ đạt thành tích cao trong học tập; 

Về thực hiện phong trào thi đua "Giỏi việc nước", "Đảm việc nhà" cũng được nữ CBVCLĐ Nhà trường tích cực hưởng ứng, đặc biệt là phong trào thi đua "Quản lý tốt, giảng dạy tốt, phục vụ tốt", nhất là trong lĩnh vực quản lý giáo dục các chị luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, có uy tín, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm tận tụy với công việc với phương châm thiết thực hiệu quả, dám nghĩ, dám làm, đổi mới nội dung, cải tiến lề lối làm việc như chị Nguyễn Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng nhà trường; chị Nguyễn Thị Nhàn - Trưởng phòng TC, HC, TT, TL; Chị Nguyễn Thị Thu Huyền – Phó Chủ tịch Công đoàn trường, chị Nguyễn Thị Hoa Mỹ - Trưởng khoa Xây dựng Đảng, chị Đinh Thị Phương - Trưởng phòng QLĐT & NCKH... Trong giai đoạn từ năm 2010 đến nay, Nhà trường đã cử 01 giảng viên nghiên cứu sinh, 33 nữ giảng viên, chuyên viên đi học cao học, 12 nữ cán bộ, giảng viên học Đại học (hoặc văn bằng 2); 21 nữ giảng viên học cao cấp lý luận chính trị; 19 cán bộ, giảng viên học trung cấp lý luận chính trị (LLCT); 270 lượt giảng viên đi tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Do đó, đã làm thay đổi cơ cấu trình độ chuyên môn, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ giảng viên nhà trường theo hướng tích cực. 

   Trong lĩnh vực công tác Đảng, các đoàn thể chính trị xã hội và quản lý Nhà nước: các chị luôn chủ động học hỏi nâng cao trình độ và chất lượng hiệu quả công việc, thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, tích cực hưởng ứng cuộc vận động người cán bộ, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” góp phần xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch vững mạnh.

   Cùng với phong trào thi đua "Giỏi việc Trường" chị em cũng là người tích cực gương mẫu thực hiện tốt "Đảm việc nhà" gắn trách nhiệm xây dựng gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc".

Bên cạnh những kết quả trên, thời gian qua công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai Nghị quyết ở một số Tổ công đoàn còn mang tính hình thức, chương trình hành động chưa sát với thực tế. Công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát đối với phong trào có lúc chưa được thường xuyên, thiếu chủ động; Công tác cán bộ nữ tuy đã được quan tâm, song tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo quản lý còn chưa cao, chưa tương xứng với sự phát triển về số lượng và chất lượng của nữ CBVCLĐ, công tác phát hiện giới thiệu cho Đảng những nữ CBVCLĐ có năng lực, trình độ, trưởng thành từ phong trào để tham gia cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa được quan tâm đúng mức.Trong vận dụng tiêu chuẩn và cách thức tiến hành tổ chức bình xét danh hiệu “Giỏi việc Trường, đảm việc nhà” còn lúng túng, chưa phản ánh đúng thực chất của phong trào; việc phát hiện, nhân điển hình chưa được quan tâm thường xuyên.

  Để tiếp tục đẩy mạnh Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ trong thời gian tới BCH Công đoàn và Ban Nữ công Trường Chính trị cần phát huy những kết quả đạt được và thực hiện các giải pháp như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu về công tác phụ nữ trong tình hình mới; Tăng cường các hoạt động tuyên truyền giáo dục về chính sách pháp luật lao động, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" gắn với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"; Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị em, tạo điều kiện thuận lợi cho chị em được học tập nâng cao trình độ mọi mặt, được chăm sóc sức khoẻ và nâng cao đời sống văn hoá tinh thần; Đẩy mạnh các hoạt động xã hội nhân đạo, phát huy truyền thống tương thân, tương ái, quan tâm chăm lo cho đối tượng nữ CBVCLĐ có con nhỏ đi học, có hoàn cảnh khó khăn.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC GẶP MẶT NỮ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN NHÂN DỊP KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 VÀ 1980 NĂM KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG
TRƯỜNG CHÍNH CHỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN NĂM 2020
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN NĂM 2019, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020 CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG CÁC NGÀY LỄ TRONG THÁNG 11 NĂM 2019
NỮ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN THAM DỰ LỚP HỌC NẤU ĂN CÙNG AJINOMOTO
KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN”, NIỀM VUI CỦA NGƯỜI CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN
ĐOÀN ĐẠI BIỂU TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THAM DỰ HỘI NGHỊ GẶP MẶT TRUYỀN THỐNG BIỂU DƯƠNG CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN VÀ ĐOÀN VIÊN TIÊU BIỂU NĂM 2019
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG DỰ HỘI NGHỊ TRUYỀN THÔNG “PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH” VÀ “VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH”
XÂY DỰNG VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA HỌC VIÊN VỚI HỌC VIÊN, HỌC VIÊN VỚI CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TỔ CHỨC DỰ GIỜ GIẢNG VIÊN KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TẠI LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN KHÓA 68
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất