Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  2
Hôm nay :  963
Hôm qua :  867
Lượt truy cập : 2380891
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG THÁNG 4 VÀ THÁNG 5 NĂM 2021
9 10 334

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG THÁNG 4 VÀ THÁNG 5 NĂM 2021

Thứ ba, 25.05.2021 14:00

ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền
Phó Chủ tịch Công đoàn trường
Thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4 và tháng 5 đã trở thành nét đẹp truyền thống hằng năm của Công đoàn Trường Chính trị. Đây là dịp hội tụ nhiều ngày kỷ niệm lớn như Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 01/5, Tháng Công nhân năm 2021, Chiến thắng Điện Biên Phủ 07/5 và ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5. Đặc biệt, vào dịp này năm nay nước ta đang diễn ra nhiều sự kiện chính trị trong đại như chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, hướng tới ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hòa chung khí thế đó, Công đoàn Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, ý nghĩa, thu hút đông đảo CBCC, VC, NLĐ tham gia, phát huy tốt vai trò của tổ chức công đoàn.

      Để chỉ đạo có hiệu quả các phong trào thi đua, ngay từ đầu năm 2021 Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường ban hành Kế hoạch số 01/KH-CĐ về hoạt động Công đoàn năm 2021 và Kế hoạch số 11/KH-CĐ về Tháng Công nhân 2021. Nội dung các kế hoạch đều khẳng định mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, và đề ra nội dung cụ thể của các hoạt động, trong đó tập trung vào một số phong trào thi đua nổi bật như sau:

     Thứ nhất, Phong trào thi đua “Cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ thi đua giảng dạy tốt, học tập tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt chào Tháng Công nhân năm 2021”. Đây là phong trào thi đua có ý nghĩa bao trùm, xuyên suốt nhưng được Công đoàn trường phát động mạnh mẽ phù hợp với thực tiễn từng thời điểm, nhất là vào các ngày kỷ niệm lớn, quan trọng của nhà trường và đất nước. Nội dung phong trào hướng tới ba đối tượng,đối vớiđoàn viên Công đoàn là giảng viên tập trung vào việc thi đua giảng dạy tốt, thi giảng viên giỏi cấp trường đạt kết quả cao, nâng cao chất lượng chuyên môn; đoàn viên là cán bộ, chuyên viên, nhân viên tập trung thi đua nâng cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao;đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; phục vụ tốt hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường; đối vớihọc viên lớp Trung cấp LLCT - HC phát động phong trào thi đua trong học tập, rèn luyện đạt kết quả cao.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng trao Giấy khen cho các giảng viên đạt loại Giỏi tại Hội thi giảng viên giỏi cấp trường năm học 2020 - 2021

     Để tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua thực sự phù hợp với nội dung, hình thức và đối tượng. Công đoàn nhà trường luôn đổi mới hình thức hoạt động, đặc biệt quan tâm công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên trong từng vị trí việc làm của mình, phối hợp với các chi bộ để phân công công việc phù hợp với năng lực, sở trường của đoàn viên nhằm phát huy được cao nhất khả năng của từng người, từ đó góp phần tích cực vào chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua. Kết quả cụ thể trong phong trào này thể hiện rất rõ nét. Đối với giảng viên, tham gia thao giảng cấp khoa có 36/36 = 100% giảng viên đạt loại Giỏi; thi giảng giỏi cấp trường có 14/15 = 93,33 % giảng viên đạt loại Giỏi, 01/15 = 6,7% đạt loại Xuất sắc; đặc biệt, có 02 giảng viên tham gia Hội thi giảng viên giỏi cấp toàn quốc các Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường Bộ, ngành lần thứ VII, kết quả có 01 đồng chí đạt loại Xuất sắc, 01 đồng chí đạt loại Giỏi. Cùng với đó, trong công tác phục vụ của đoàn viên là cán bộ, chuyên viên, nhân viên luôn phát huy cao tinh thần trách nhiệm, chuyên cần, chu đáo, tận tụy theo phương châm “làm hết việc chứ không hết giờ”. Đối với học viên các lớp Trung cấp LLCT - HC đã tích cực hăng hái, gương mẫu trong rèn luyện ý thức tổ chức và chất lượng học tập. Phong trào xây dựng cơ quan văn hóa luôn được quan tâm và triển khai tích cực. Ban Chấp hành Công đoàn tích cực tham mưu Thủ trưởng cơ quan đầu tư xây dựng đầy đủ các thiết chế văn hóa. Thường xuyên phát động việc vệ sinh định kỳ vườn hoa, vườn cây trong khuôn viên cơ quan tạo môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Những kết quả nêu trên có vai trò quan trọng của Tổ chức Công đoàn trong việc giáo dục, động viên, khích lệ, đôn đốc, quan tâm sát sao trong quá trình thực hiện.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hường (đứng thứ tư từ trái sang) nhận Giấy chứng nhận đạt danh hiệu Giảng viên dạy giỏi Xuất sắc cấp toàn quốc lần thứ VII năm 2021

     Thứ hai, Công đoàn trường tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền giáo dục: Tuyên truyền về ý nghĩa của ngày Quốc tế Lao động 01/5, tuyên truyền về văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kì 2020 - 2025, chủ trương về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyên về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; về hoạt động công đoàn, những tấm gương cán bộ, đoàn viên công đoàn, trong thực hiện nhiệm vụ; tuyên truyền cho đoàn viên tham gia tốt Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 do Đảng ủy nhà trưởng tổ chức; Ban Chấp hành Công đoàn tích cực tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid-19, phát động đến toàn thể đoàn viên chia sẻ các thông tin tốt, thông tin chính thống để định hướng dư luận; đồng thời thẳng thắn, mạnh dạn phản bác các thông tin xuyên tạc, bịa đặt chống phá Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội… Hình thức tuyên truyền chủ yếu thông qua sinh hoạt công đoàn, sinh hoạt chuyên đề, các hội nghị của cơ quan, đơn vị; các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; viết tin bài, đăng tải trên trang Website nhà trường, Bản tin “Thông tin Lý luận và thực tiễn”, trang Website của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ.

     Thứ ba, tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Đây là hoạt động luôn được Ban Chấp hành Công đoàn quan tâm chú trọng hàng đầu. Trong tháng 4 và tháng 5 đã tham mưu với chính quyền trong việc xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ nhằm bảo vệ lợi ích cho đoàn viên, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên để phối hợpvới cấp ủy, chính quyền quan tâm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc giúp đoàn viên công đoàn yên tâm công tác. Đề xuất với Thủ trưởng cơ quan tổ chức vệ sinh, mua sắm trang bị, phương tiện phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan; đăng ký xét nghiệm máu miễn phí, tư vấn sức khỏe cho đoàn viên công đoàn trong tháng 5,6 năm 2021. Đề nghị Công đoàn viên chức tỉnh hỗ trợ kinh phí cho 02 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mười; tổ chức nhiều đợt thăm hỏi động viên đoàn viên và thân nhân khi có việc vui, buồn và ốm đau, tổ chức bình xét, lựa chọn 01 gia đình tiêu biểu đề nghị Công đoàn viên chức tỉnh khen thưởng.

     Thứ tư, hoạt động động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao được phát động thường xuyên và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đợt thi đua cao điểm chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4 và tháng 5, Ban Chấp hành Công đoàn tích cực động viên đoàn viên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ lồng ghép trong các hội nghị như Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Sinh hoạt chuyên đề quý I/2021. Cùng với đó, Câu lạc bộ bóng chuyền hơi đã hoạt động thường xuyên, tổ chức 05 lượt giao lưu thể thao trong và ngoài trường. Đặc biệt, tại Hội thao “Mừng Đảng, mừng Xuân” do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức, đội bóng chuyền hơi đã thi đấu ấn tượng, vượt qua nhiều đối thủ mạnh và đạt giải Nhất; môn cầu lông nữ đạt giải Ba; các môn thể thao khác đều tham gia thi đấu với tinh thần cao nhất, góp phần tích cực vào thành công của Hội thao.

Ảnh: Trường Chính trị đạt giải Nhất môn bóng chuyền hơi tại Hội thao "Mừng Đảng, Mừng Xuân" năm 2021

     Để có được những kết quả nổi bật trên đây là nhờ có sự quan tâm chỉ đạo của Công đoàn viên chức tỉnh, Đảng bộ nhà trường, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể, vai trò trách nhiệm của đoàn viên, đặc biệt phải kể đến là vai trò tiên phong, gương mẫu, chủ động, đi sâu, đi sát của đồng chí Chủ tịch Công đoàn nói riêng và tập thể Ban Chấp hành Công đoàn nói chung. Kinh nghiệm cho thấy, ở đâu tổ chức công đoàn có sự quan tâm, sâu sát, tích cực đổi mới sáng tạo phong trào thì ở đó phong trào luôn có điều kiện phát triển.

     Trong thời gian tới, Công đoàn cơ sở Trường Chính trị tiếp tục triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn. Trong đó, thực hiện tốt chủ đề năm 2021 “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tiếp tục nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng để làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho CBCC, VC, NLĐ.

     Cùng với đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là thi đua chào mừng kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021, hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập Công đoàn viên chức tỉnh; thi đua chào mừng ngày Thành lập trường 19/11 và ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và các phong trào thi đua khác trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường. Đồng thời, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2021.                        

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
KỶ NIỆM 135 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/5/1886 - 01/5/2021)
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC GẶP MẶT TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 111 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 VÀ 1981 NĂM KHỜI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC TRAO QUÀ CHO CÁC GIA ĐÌNH, ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NHÂN DỊP ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT NỬA NHIỆM KỲ VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM 2020, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THAO KỶ NIỆM 63 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG (1957 - 2020) VÀ NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2020
CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN NHÀ TRƯỜNG THAM DỰ HỘI NGHỊ TRUYỀN THÔNG, VĂN HÓA ỨNG XỬ NƠI LÀM VIỆC; VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH NĂM 2020
HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN - MỘT NGHĨA CỬ CAO ĐẸP
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THAM GIA GIAO LƯU THỂ THAO CHÀO MỪNG 75 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH MÙNG 2 - 9
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CÁC ĐOÀN THỂ, VẬN ĐỘNG ĐOÀN VIÊN, HỘI VIÊN TÍCH CỰC THAM GIA CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA, XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH
TRUYỀN THỐNG NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1-5
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất