Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  2736
Hôm qua :  2410
Lượt truy cập : 3266551
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ SAU MỘT NHIỆM KỲ NHÌN LẠI
9 10 357

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ SAU MỘT NHIỆM KỲ NHÌN LẠI

Thứ tư, 26.04.2023 07:34

TS. Nguyễn Thị Lan
Khoa Lý luận cơ sở
Sau 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Ban Chấp hành Công đoàn Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã phát huy những thuận lợi và khắc phục những khó khăn, thử thách, đưa hoạt động công đoàn nhà trường phát triển và đạt được những kết quả quan trọng.

     Thứ nhất, đời sống, điều kiện làm việc, mức tiền lương bình quân của đoàn viên công đoàn ngày càng được nâng lên.

     Ban Chấp hành Công đoàn thường xuyên tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám hiệu trong việc mở rộng loại hình đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nhờ đó thu nhập và đời sống của đoàn viên công đoàn được cải thiện. Mặc dù còn khó khăn, nhưng Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã quan tâm đầu tư trang thiết bị và các phương tiện làm việc đảm bảo phục vụ tốt hoạt động giảng dạy và học tập của cán bộ giảng viên và học viên.

     Điều kiện làm việc của đoàn viên công đoàn luôn được quan tâm cải thiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư. Trong nhiệm kỳ đã sửa chữa cải tạo các phòng họp tại nhà điều hành, phòng học tại nhà giảng đường, sửa chữa ký túc xá, hội trường lớn, phòng khách, phòng làm việc của Lãnh đạo trường, xây mới nhà để xe cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, lắp đặt mạng wifi công nghiệp, cải tạo khuôn viên, mua sắm các trang thiết bị phục vụ nhu cầu làm việc của đoàn viên công đoàn nhà trường.

     Đội ngũ đoàn viên công đoàn đều có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, tư tưởng ổn định, vững tin vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự điều hành, chỉ đạo của Ban Giám hiệu; yên tâm công tác xây dựng nhà trường, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

     Thứ hai, nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường đã đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên.

     Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với Ban Giám hiệu thực hiện tốt dân chủ trong hoạt động cơ quan. Hằng năm, tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động để thảo luận, thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu cần thực hiện; ký giao ước thi đua làm cơ sở bình xét vào cuối năm học; bầu Ban Thanh tra nhân dân (năm 2019, 2021, 2023). Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối vớiđoàn viên công đoàn được chú trọng. Ban Chấp hành Công đoàn đã đề xuất Ban Giám hiệu chăm lo đời sống vật chất cho cán bộ, đoàn viên vào các dịp lễ, Tết Nguyên đán, ngày thành lập trường và ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, dịp Giỗ Tổ Hùng vương, Quốc tế Lao động, Quốc khánh...; tham mưu với Ban Giám hiệu cho cán bộ, đoàn viên đi nghiên cứu thực tế, học tập kinh nghiệm ở trường chính trị các tỉnh, tại Hải Phòng, Thanh Hóa, Sơn La, Hà Giang, Nghệ An... đi học tập kinh nghiệm ở nước ngoài theo chương trình của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

     Hằng năm, Ban Chấp hành Công đoàn đã phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, đoàn viên; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, hiến máu nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, quỹ phòng, chống Covid-19…

     Thứ ba, Ban Chấp hành Công đoàn đã thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên công đoàn.

     Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn đã phối hợp với Ban Giám hiệu và các đoàn thể trong nhà trường làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đoàn viên công đoàn với nhiều hình thức phong phú, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn trường. Do vậy, 100% đoàn viên công đoàn được quán triệt, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, đề cương tuyên truyền của công đoàn.

     Thông qua các hoạt động tuyên truyền giáo dục, ý thức giác ngộ của đoàn viên được nâng lên rõ rệt; lập trường quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

     Thứ tư, Ban Chấp hành Công đoàn đã phối hợp với Ban Giám hiệu tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên công đoàn góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường như phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, cuộc vận động xây dựng người cán bộ, viên chức "Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo”; phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng; tham gia thực hiện cải cách hành chính; phong trào học tập nâng cao trình độ; phong trào nghiên cứu khoa học, cải tiến lề lối làm việc và nội dung, phương pháp giảng dạy.

     Nhìn chung, nhiệm kỳ 2017 - 2022, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh và sự phối hợp của Ban Giám hiệu, các khoa, phòng, đoàn thể cùng với sự nỗ lực của cán bộ, đoàn viên công đoàn nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, liên tục đạt công đoàn cơ sở hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các phong trào thi đua được triển khai có hiệu quả, gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Chương trình công tác công đoàn được triển khai nền nếp, phát huy được tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm của đông đảo đoàn viên tham gia. Tổ chức công đoàn đã thực sự phát huy vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, cơ quan trong sạch vững mạnh; hoàn thành thành xuất sắc các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề ra (6/6 chỉ tiêu đã hoàn thành, có chỉ tiêu vượt cao), góp phần quan trọng, hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường và hoạt động của Công đoàn Viên chức tỉnh Phú Thọ.

     Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua, hoạt động công đoàn vẫn còn bộc lộ một số hạn chế nhất định như:Việc sắp xếp công việc, bố trí thời gian để tham gia hoạt động công đoàn của một số đoàn viên chưa thực sự khoa học, hợp lý. Một số ít đoàn viên chưa tích cực với hoạt động của công đoàn, chưa cố gắng, nỗ lực trong công tác chuyên môn. Do kinh phí hạn hẹp, nên việc tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao gặp nhiều khó khăn. Việc nắm tình hình, tư tưởng, thăm hỏi đoàn viên có lúc, có việc còn chậm.Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhân các ngày lễ lớn có thời điểm chưa được thường xuyên…

     Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế của nhiệm kỳ trước, Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp cơ bản sau:

     Một là, Ban Chấp hành Công đoàn trường tiếp tục đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn.

     Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với Ban Giám hiệu tiếp tục thực hiện tốt dân chủ trong hoạt động cơ quan. Hằng năm, tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và lao động. Động viên đoàn viên công đoàn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo ngày, giờ công cao, trên cơ sở đó tăng thu nhập từ các hoạt động chuyên môn; tham gia xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và các chế độ, chính sách có liên quan tới cán bộ, đoàn viên. Thực hiện tốt hoạt động giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động tập trung chủ yếu vào việc thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng, chế độ BHXH, BHYT… việc thực hiện nội quy, quy chế, các quy định của cán bộ, công chức, lao động.

     Đề xuất Ban Giám hiệu tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc, sử dụng hợp lý, tiết kiệm các nguồn lực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên. Hằng năm, tham mưu, phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho đoàn viên công đoàn.

     Vận động đoàn viên tham gia đầy đủ các hoạt động nhân đạo từ thiện; phụng dưỡng và chăm sóc chu đáo Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mười.

     Hai là, tiếp tụcđổi mới và nâng cao hiệu quả tổ chức các phong trào thi đua góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Nâng cao bản lĩnh chính trị và ý thức tự giác, thể hiện sự sáng tạo, tận tụy, gương mẫu trong công tác và đạo đức lối sống. Không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, phát huy sáng kiến cải tiến nhằm đạt chất lượng và hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

     Thực hiện phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ mọi mặt. Công đoàn đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện tốt chế độ cho cán bộ, đoàn viên học tập. Cán bộ, đoàn viên cần sắp xếp thời gian, công việc tham gia học tập và tự học tập để nâng cao trình độ.

     Phong trào nghiên cứu khoa học, cải tiến lề lối làm việc và nội dung, phương pháp giảng dạy, vận động đoàn viên tích cực nghiên cứu khoa học, vận dụng các sáng kiến kinh nghiệm để cải tiến lề lối làm việc, nội dung và phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần cải cách hành chính.

     Phong trào văn nghệ, thể thao và xây dựng môi trường sư phạm,duy trì hoạt động văn nghệ, thể thao trong nhà trường, mở rộng hoạt động giao lưu với các đơn vị bạn.

     Ba là, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, trình độ cho đội ngũ đoàn viên công đoàn.

     Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, động viên đoàn viên tiếp tục nghiên cứu, vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các chính sách, pháp luật mới của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp vào phục vụ công tác chuyên môn.

     Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường giáo dục truyền thống nhân các ngày kỷ niệm của dân tộc, của ngành, của tổ chức công đoàn; tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên công đoàn về đạo đức nghề nghiệp, phong cách người thầy. Tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ, thể thao; vận động đoàn viên tích cực tham gia các phong trào xây dựng cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa, phòng chống tệ nạn xã hội.

     Bốn là, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

     Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn nhà trường và các tổ công đoàn; xây dựng tổ công đoàn và công đoàn cơ sở vững mạnh toàn diện. Các tổ công đoàn duy trì nền nếp sinh hoạt thường kỳ; xây dựng, thực hiện chương trình kế hoạch, mục tiêu phấn đấu hằng năm. Xác định rõ trách nhiệm của đoàn viên trong việc xây dựng tổ công đoàn và công đoàn cơ sở vững mạnh. Ban Chấp hành Công đoàn tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ do Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA, GÓP PHẦN HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA NHÀ TRƯỜNG
TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH, NHIỆM KỲ 2023 - 2028
BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ HIỆU TRƯỞNG TẠI ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHÀ TRƯỜNG LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023 - 2028
ĐOÀN VẬN ĐỘNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THAM GIA HỘI THAO ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH NĂM 2023
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TỔ CHỨC THAO GIẢNG CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2023 - 2028
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TỔ CHỨC GẶP MẶT TOÀN THỂ NỮ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TỔ CHỨC HỌP BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN MỞ RỘNG
Kết quả Cuộc thi “Phòng làm việc xanh - sạch - đẹp” năm 2022 do Công đoàn cơ sở Trường Chính trị tỉnh tổ chức
Ban Chấp hành Công đoàn Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm năm 2022
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THAM GIA GIAO LƯU THỂ THAO KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN TỈNH PHÚ THỌ
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất