Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  10
Hôm nay :  63
Hôm qua :  506
Lượt truy cập : 790568
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2012 - 2017
9 10 298

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2012 - 2017

Thứ năm, 13.07.2017 16:07

ThS. Nguyễn Thị Nhàn
Trưởng phòng TC-HC-QT
Nhiệm kỳ 2012-2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Công đoàn Viên chức tỉnh, sự phối hợp của Ban Giám hiệu, các đoàn thể và sự nỗ lực của cán bộ, đoàn viên, Công đoàn cơ sở Trường Chính trị tỉnh đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012 - 2017 đề ra, góp phần quan trọng, hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, hoạt động của Công đoàn Viên chức tỉnh Phú Thọ, được thể hiện ở các mặt sau:

Một là: Thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CBCC, VC, LĐ

BCH Công đoàn phối hợp với Ban Giám hiệu thực hiện tốt dân chủ trong hoạt động cơ quan, tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức  hàng năm để thảo luận, thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu cần thực hiện; ký giao ước thi đua, bầu Ban Thanh tra nhân dân (năm 2013, 2015, 2017). Ban Thanh tra nhân dân hoạt động nền nếp, đúng quy định; thực hiện tốt việc kiểm tra, thanh tra về tài sản, tài chính, việc thực hiện quy chế đào tạo.

Trong nhiệm kỳ, BCH Công đoàn luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối vớiCBCC, VC, LĐ: có 345 lượt người được nâng lương, phụ cấp lương, phụ cấp thâm niên nhà giáo, 12 người được hưởng chế độ hưu trí; 14 người được hưởng chế độ thai sản; 05 người có hệ số lương dưới 3,00 được hưởng trợ cấp; 31 đoàn viên không phải là giảng viên được hưởng phụ cấp 20% lương; 17 lượt người được bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo khoa, phòng. Công tác thi đua - khen thưởng được thực hiện tốt, kịp thời động viên cán bộ, đoàn viên hăng hái thi đua, hoàn thành nhiệm vụ được giao; những chính sách mới đều thông tin đầy đủ, kịp thời tới CBCC, VC, LĐ biết, thực hiện.

BCH Công đoàn đã tặng quà Tết Nguyên đán cho cán bộ, đoàn viên; đề xuất Ban Giám hiệu chăm lo đời sống vật chất cho cán bộ, đoàn viên nhân dịp tết Nguyên đán, Tết Dương lịch, các ngày lễ lớn của đất nước, ngày thành lập trường,…; thăm và tặng quà đoàn viên diện gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức cho cán bộ, đoàn viên đi nghiên cứu thực tế, học tập kinh nghiệm ở các tỉnh nhân dịp hè; đi học tập kinh nghiệm ở nước ngoài theo chương trình của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; phối hợp với các đoàn thể tổ chức khen thưởng con em cán bộ, đoàn viên là học sinh giỏi và đỗ đại học; việc thăm hỏi đoàn viên khi gia đình có việc hiếu, hỷ, ốm đau được quan tâm, chia sẻ kịp thời; tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ, đoàn viên.

Đoàn viên Công đoàn nhà trường tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, hiến máu nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa (ủng hộ các quỹ 348.000.000đ); phụng dưỡng và chăm sóc chu đáo Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Mười.

Hai là: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và CBCC, VC, LĐ

Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, BCH Công đoàn đã phối hợp với Ban Giám hiệu và các đoàn thể trong Nhà trường làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho CBCC, VC, LĐ với nhiều hình thức phong phú, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn trường. Trên 97% CBCC, VC, LĐ tham gia đầy đủ các buổi học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các buổi nói chuyện thời sự; tham gia bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Vận động đoàn viên tích cực tham gia các cuộc thi: “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” (đạt 01giải A tập thể, 01 cá nhân đạt giải Nhất, 02 cá nhân đạt giải Nhì cấp tỉnh và 02 giải Khuyến khích cấp Quốc gia), “Tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ tỉnh Phú Thọ” (01 cá nhân đạt giải Nhì), “Tìm hiểu Luật Khiếu nại, Tố cáo” (01 cá nhân đạt giải Nhì, 01 cá nhân đạt giải Khuyến khích). Vận động CBCC, VC, LĐ tích cực học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;Công đoàn nhà trường đã phối hợp với các đoàn thể bồi dưỡng, giúp đỡ 16 quần chúng ưu tú tạo nguồn kết nạp Đảng (12 người đã được kết nạp Đảng).

Phong trào xây dựng cơ quan văn hoá được thực hiện tốt; BCH Công đoàn đã đề xuất với Ban Giám hiệu nhà trường xây dựng các thiết chế văn hoá, duy trì các hoạt động thể thao, văn nghệ (hàng năm tổ chức 13-15 buổi giao lưu thể thao, văn nghệ, sinh hoạt chuyên đề trong nội bộ trường, với đơn vị bạn góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho CBCC, VC, LĐ). Hàng năm, CBCC, VC, LĐ ký cam kết không vi phạm và kiên quyết đấu tranh ngăn chặn TNXH trong Nhà trường. Kết quả: 100% CBCC, VC, LĐ trong cơ quan và người thân trong gia đình không mắc TNXH; 100% gia đình cán bộ, đoàn viên đạt “Gia đình văn hóa”.Hàng năm Nhà trường được công nhận “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá” cấp tỉnh.

Kết quả tham gia các hoạt động do Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức: Công đoàn Trường Chính trị tỉnh luôn chấp hành nghiêm chỉnh và thực hiện đầy đủ các nội dung, hoạt động theo hướng dẫn, chỉ đạo của Công đoàn Viên chức tỉnh, như: các quy định về thu nộp công đoàn phí, đóng góp, ủng hộ; báo cáo, dự họp, dự các buổi mít tinh chào mừng, cử vận động viên tham gia thi đấu thể thao, các hoạt động chung do Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức.

Ba là: Phối hợp với Ban Giám hiệu tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong CBCC, VC, LĐ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà trường

* Việc thực hiện các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, cuộc vận động xây dựng người CBCC, VC "Trung thành - Sáng tạo - Tận tuỵ - Gương mẫu":Được triển khai nghiêm túc, phù hợp với đặc điểm của Nhà trường, gắn với phong trào thi đua "Giảng dạy tốt, quản lý tốt và phục vụ tốt".

Hàng năm, Nhà trường thực hiện tốt phân kỳ kế hoạch, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, hình thức đánh giá, thi, kiểm tra; thực hiện đa dạng hóa phương thức đào tạo, do đó chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngày càng được nâng cao: 100% học viên các lớp đều tốt nghiệp với tỷ lệ khá, giỏi từ 75-80%, học viên vận dụng tốt kiến thức đã học vào thực tiễn công tác. Trung bình mỗi năm, Nhà trường thực hiện từ 65-70 lớp với 6.500-7.100 học viên, vượt 10-15% về số lớp, 10-12% kế hoạch về số học viên.

Ghi nhận thành tích đã đạt được, từ 2012 - 2016 Đảng bộ nhà trường được Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh (năm 2015, 2016 được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu); các đoàn thể đều đạt vững mạnh xuất sắc; từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2016 - 2017, Nhà trường có 353 lượt CBCC, VC, LĐ đạt danh hiệu LĐTT, trong đó có 79 lượt CSTĐ cơ sở, 07 CSTĐ cấp tỉnh, 25 cá nhân và 10 lượt khoa, phòng được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, 04 cá nhân được Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen; 05 cá nhân và 03 khoa, phòng được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 01 cá nhân được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; 16 lượt tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu Tập thể lao động Xuất sắc. Hàng năm, Nhà trường đều được Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Học viện tặng Bằng khen, năm 2016 được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc; năm 2017 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

* Về phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng; tham gia thực hiện cải cách hành chính: BCH Công đoàn đã phối hợp với Ban Giám hiệu tổ chức cho CBCC, VC, LĐ nghiên cứu học tập Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.100% CBCC, VC, LĐ thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính.

* Về phong trào học tập nâng cao trình độ: Cán bộ, đoàn viên đã tích cực tham gia học tập (nghiên cứu sinh, học cao học, cao cấp LLCT, trung cấp LLCT), bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ. Nhờ đó đã làm thay đổi cơ cấu trình độ của đội ngũ giảng viên (Hiện nay, 88.10% giảng viên có trình độ thạc sĩ), góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Nhà trường.

* Về phong trào NCKH, cải tiến lề lối làm việc và nội dung, phương pháp giảng dạy: Trong nhiệm kỳ, cán bộ, đoàn viên thực hiện 04 đề tài cấp tỉnh,42 đề tài cấp trường; tích cực viết bài đăng website (mỗi tháng có 45 - 50 tin bài đăng tải), xuất bản 05 số nội san nhân kỷ niệm ngày truyền thống Nhà trường và ngày Nhà giáo Việt Nam. Duy trì hoạt động thao giảng cấp khoa, cấp trường; phục vụ thành công Hội thi “Giảng viên dạy giỏi lý luận chính trị toàn quốc lần thứ V” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tại trường.Đoàn viên các tổ công đoàn tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, quản lý, công tác NCKH, phục vụ,… góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

Bốn là: Thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng bộ, cơ quan trong sạch vững mạnh

Công đoàn nhà trường có 07 tổ công đoàn với 73 đoàn viên (Trong nhiệm kỳ kết nạp được 16 đoàn viên, 12 người nghỉ hưu và chuyển công tác).

BCH Công đoàn đã xây dựng và thực hiện tốt quy chế nhằm đưa hoạt động công đoàn nền nếp, hiệu quả. BCH Công đoàn, các tổ công đoàn sinh hoạt thường xuyên; việc ghi sổ sách, biên bản các kỳ họp đúng quy định. Nội dung sinh hoạt luôn đổi mới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn. Công tác thu, chi tài chính công khai, minh bạch. Các ban chuyên đề hoạt động tích cực, hiệu quả, đúng quy định.

Việc đánh giá, xếp loại đoàn viên, tổ công đoàn được thực hiện nghiêm túc, khách quan đúng quy định. Kết quả: hàng năm Công đoàn nhà trường được công nhận CĐCS vững mạnh xuất sắc, được các cấp khen thưởng; có trên 90% đoàn viên xuất sắc và 7/7 tổ Công đoàn xuất sắc, 06 tập thể và 31 đoàn viên được Công đoàn các cấp tặng Bằng khen, Giấy khen.

Năm là: Chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động chuyên đề

*Công tác vận động nữ CB, CCVC, LĐ: BCH Công đoàn đã chỉ đạo Ban Nữ công duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả, hướng trọng tâm vào cuộc vận động: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Tổ chức 10 buổi tuyên truyền về truyền thống lịch sử hào hùng của Phụ nữ Việt Nam, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và Gia đình, Pháp lệnh Dân số & Kế hoạch hóa gia đình,... Trong nhiệm kỳ không có người sinh con thứ ba.

Kỷ niệm Quốc tế Phụ nữ (8/3), ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10) hàng năm, Ban Nữ công tổ chức tốt các hoạt động chào mừng với các hình thức phong phú, góp phần nâng cao kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình cho chị em: Thi nấu ăn, 08 buổi toạ đàm, gặp mặt truyền thống, như: Tọa đàm “Vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, “Văn hóa ứng xử, giao tiếp trong công sở, gia đình và xã hội”, “Quan hệ mẹ chồng, nàng dâu trong gia đình Việt Nam xưa và nay”, “Kỹ năng chăm sóc và nuôi dạy con cái trong thời đại hiện nay”, gặp mặt và giao lưu với nữ công Trường Chính trị tỉnh Hà Nam, Lào Cai, Hà Giang, Lâm Đồng, Khánh Hòa,...

Hàng năm, 100% nữ CB, CCVC, LĐ nhà trường đều được công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Việc thực hiện chính sách, chế độ đối với nữ CBCC, VC, LĐ được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

* Hoạt động của Uỷ ban kiểm tra: BCH Công đoàn luôn chỉ đạo UBKT hoạt động theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam: Tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ, việc thu, chi quỹ công đoàn. Kết quả kiểm tra hàng năm cho thấy các tổ công đoàn và 100% đoàn viên chấp hành nghiêm túc Điều lệ; việc thu, chi quỹ Công đoàn nhà trường được thực hiện đúng quy định.

* Công tác tài chính: BCH Công đoàn nhà trường thực hiện việc thu, chi tài chính đúng quy định của Công đoàn cấp trên; sử dụng kinh phí hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục đích. Hàng năm, BCH Công đoàn đều công khai tài chính minh bạch, chính xác. Việc lập dự toán, quyết toán kinh phí kịp thời, đúng quy định.

Tuy nhiên, hoạt động Công đoàn nhà trường nhiệm kỳ qua cũng đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế sau:

Thứ nhất: Việc sắp xếp công việc, bố trí thời gian để tham gia hoạt động công đoàn của một số đoàn viên chưa thực sự khoa học, hợp lý. Một số ít đoàn viên chưa thực sự tích cực với hoạt động của Công đoàn.

Thứ hai: Một số tổ công đoàn sinh hoạt chưa đều, phương thức hoạt động chậm đổi mới, chưa thực sự động viên, khuyến khích đoàn viên tham gia hoạt động chung.

Thứ ba: Do kinh phí hạn hẹp, mức tiền thăm hỏi đoàn viên và người thân của đoàn viên khi ốm đau còn thấp.

Bước vào nhiệm kỳ 2017 - 2022, BCH Công đoàn nhà trường xác định phát huy những thuận lợi, ưu điểm; khắc phục những khó khăn, hạn chế, hoàn thành mục tiêu chung: Tiếp tục làm tốt vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên. Vận động đoàn viên nghiêm túc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; tích cực học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tổ chức tốt phong trào thi đua “Giảng dạy tốt, quản lý tốt và phục vụ tốt”, hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Nhà trường. Tích cực xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, cơ quan trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, đề ra 06 mục tiêu cụ thể; xác định các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện:

Một là: Tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CBCC, VC, LĐ

Hai là: Đổi mới và nâng cao hiệu quả tổ chức các phong trào thi đua góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường

Ba là: Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, trình độ cho đội ngũ CBCC, VC, LĐ

Bốn là: Xây dựng CĐCS vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh

Năm là: Thực hiện tốt các hoạt động chuyên đề (Công tác vận động nữ CBCC, VC, LĐ; công tác kiểm tra; công tác tài chính).

 Tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy nhà trường và Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh, với truyền thống CĐCS nhiều năm liên tục Vững mạnh xuất sắc, hoạt động Công đoàn nhà trường trong nhiệm kỳ mới sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Nhà trường và Công đoàn Viên chức tỉnh Phú Thọ./.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA CÔNG ĐOÀN
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2017 - 2022
NỮ CÔNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THỰC HIỆN XÂY DỰNG GIA ĐÌNH NO ẤM, BÌNH ĐẲNG, TIẾN BỘ, HẠNH PHÚC
MỘT SỐ KINH NGHIỆM VÀ KỸ NĂNG CÔNG TÁC CỦA CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội CĐCS Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ khoá X (Nhiệm kỳ 2017- 2022)
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC GIAO LƯU THỂ THAO KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG THÁNG 4, THÁNG 5, HƯỞNG ỨNG THÁNG CÔNG NHÂN VÀ THÁNG AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2017
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ VỚI CÔNG TÁC ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN LAO ĐỘNG, CHĂM LO QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC GẶP MẶT, TỌA ĐÀM HƯỞNG ỨNG THÁNG CÔNG NHÂN VÀ THÁNG AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2017
PHÁT BIỂU KHAI MẠC GẶP MẶT, TỌA ĐÀM HƯỞNG ỨNG THÁNG CÔNG NHÂN VÀ THÁNG AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2017
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

thiet ke web | thiet ke web | lam web | bơm cứu hỏa | máy bơm ly tâm | phụ kiện ống thép luồn dây diện | ống ruột gà lõi thép | ống thép luồn dây điện | máy bơm cứu hỏa | máy bơm chìm nước thải ebara |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | màng chống thấm hdpe | vải địa kỹ thuật | rọ đá | rèm cửa | rèm vải | in cờ | in áo phông đồng phục | trẻ biếng ăn phải làm sao | rèm cửa | rèm cửa sổ | rèm vải | bàn cafe | bàn bar | quy hoạch | quy hoạch hà nội |

in cờ | in áo phông đồng phục trẻ biếng ăn phải làm sao rèm cửa rèm cửa sổ | rèm vải |

In thêu Thanh Bình | in may áo | in áo giá rẻ | in áo hà nội | in áo giá rẻ hà nội | địa chỉ in áo uy tín | áo phông đồng phục | in áo đồng phục công ty |

ACUDECOR | thiết kế nội thất | thiết kế nội thất-ACUDECOR | thiết kế thi công nội thất | acudecor.vn |

Bàn ghế cafe | bàn ghế bar | Bàn Ghế Bar Cafe HÀ NỘI | banghebarcafe.com.vn | địa chỉ mua bán bàn ghế bar cafe | địa chỉ cung cấp bàn ghế bar cafe | bàn ghế bar giá rẻ | mua bàn ghế cafe | bàn ghế quầy bar | uy tín chất lượng | giá rẻ | ghế bar | ghế cafe | ghế quầy bar | bàn ghế cafe | ban ghe | quan bar cafe | bàn ghế bar cafe giá rẻ | ô cafe | ghế quầy bar | bàn ghế bar cafe | ghế quầy bar

http://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | giường thông minh giá rẻ | ghế thang thông minh | giường gấp thông minh | bàn treo tường thông minh | nội thất thông minh | nội thất đa năng | sofa giường | giường đa năng | nội thất cho nhà nhỏ |

may rua xe tai ha noi | lutian.com.vn | phụ kiện máy rửa xe | ………………….. may rua xe cao áp | http://lutian.com.vn | phu kien may rua xe | …………………… http://lutian.com.vn/may-rua-xe-ap-luc-cao-mien-bac.html | http://lutian.com.vn | http://lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html | ……………………… sua chua may rua xe | lutian viet nam | cung cap phu kien may rua xe | .......................................... sửa chữa máy rửa xe tại Hải Dương | cong ty lutian cung cấp phụ kiện máy rửa xe | …………………………….. dịch vụ sửa chữa | công ty lutian bán phụ kiện máy rửa xe | …………………………… dịch vụ sửa chữa máy rửa xe áp lực cao uy tín chất lượng nhất toàn miền Bắc | lutian việt nam: bán phụ kiện máy rửa xe chính hãng toàn miền Bắc | ………………………………………. Nam Định | lutian việt nam:: lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html | ……………………………………….. máy rửa xe cao áp chính hãng | lutian.com.vn lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html: | ……………………………………….. Thái Bình | http://lutian.com.vn/ phu kien may rua xe tai mien bac | cho thuê nhà vệ sinh | cho thuê nhà vệ sinh công trường cho thuê nhà vệ sinh công cộng | cho thuê nhà vệ sinh di động | http://nhavesinhhanoi.com |