Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  2701
Hôm qua :  2410
Lượt truy cập : 3266516
BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ HIỆU TRƯỞNG TẠI ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHÀ TRƯỜNG LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023 - 2028
9 10 5509

BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ HIỆU TRƯỞNG TẠI ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHÀ TRƯỜNG LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Thứ năm, 13.04.2023 02:58

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương
Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng
Kính thưa đồng chí Nhâm Thị Hồng Nga - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh! Thưa các đồng chí đại biểu, khách quý! Thưa các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường! Thưa toàn thể Đại hội!

     Trong không khí vui mừng, phấn khởi của những ngày Kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023); 137 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2023) và Tháng công nhân năm 2023; tới dự Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Chính trị tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; thay mặt Ban Chấp hành Đảng ủy - Ban Giám hiệu, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi tới đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, các đồng chí Lãnh đạo nhà trường, các đồng chí đại biểu, khách quý và các đồng chí đoàn viên Công đoàn những tình cảm trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

     Qua theo dõi hoạt động và nghe Đoàn Chủ tịch Đại hội thông qua Báo cáo chính trị, tôi rất phấn khởi với những thành tích, kết quả mà Công đoàn nhà trường đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Nét nổi bật là, trong điều kiện khó khăn chung do tác động của của dịch Covid-19; song với truyền thống đoàn kết nhất trí, tinh thần trách nhiệm của Ban Chấp hành Công đoàn và sự nỗ lực của cán bộ, viên chức, lao động; Công đoàn trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng ủy giao, liên tục đạt Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

     Trong nhiệm kỳ 2017 - 2023, Công đoàn trường đã tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị: Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, viên chức, lao động; không khí dân chủ trong nhà trường được củng cố và phát huy. Tổ chức Công đoàn nhà trường đã thực sự phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động và đại diện, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, nhà trường trong sạch, vững mạnh; hoàn thành thành xuất sắc các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2023 đề ra (6/6 chỉ tiêu đã hoàn thành, có chỉ tiêu vượt cao), góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

     Với những kết quả đạt được, tôi tin tưởng sẽ là tiền đề quan trọng để Công đoàn nhà trường tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2023 - 2028. Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Công đoàn nhà trường đạt được; đồng thời, trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh đã kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động của Công đoàn nhà trường trong nhiệm kỳ qua và hy vọng trong thời gian tới, Công đoàn nhà trường tiếp tục nhận được sự quan tâm của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

     Kính thưa các đồng chí! Thưa toàn thể Đại hội!

     Tuy đạt được những kết quả tích cực và khá toàn diện, song cũng cần thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá đúng mức một số tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, như các đồng chí đã nêu cụ thể trong Báo cáo chính trị và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại Đại hội. Tôi đánh giá cao tinh thần tự phê bình nghiêm túc và đề nghị các đồng chí đại biểu tham dự đại hội phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ; phân tích, làm rõ các hạn chế và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm để từ đó tìm ra giải pháp khắc phục hiệu quả, tạo tiền đề để Công đoàn nhà trường có bước tiến nhanh, vững chắc hơn trong nhiệm kỳ tới.

     Thưa toàn thể Đại hội!

     Trường Chính trị đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thuận lợi nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức, khó khăn. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, tôi thống nhất cao với phương hướng, mục tiêu và giải pháp đã được nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội; đồng thời, nhấn mạnh thêm một số vấn đề để Đại hội thảo luận, góp phần làm rõ hơn nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

     Thứ nhất, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức, trình độ, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, viên chức, lao động nhà trường.

     Tuyên truyền, giáo dục đoàn viên tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chủ đề hằng năm;các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII; chính sách, pháp luật mới của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp để nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, đồng thời vận dụng vào công tác chuyên môn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hình thức tuyên truyền cần được đổi mới theo hướng phong phú, thiết thực và hiệu quả.

     Thứ hai, đẩy mạnh công tác đại diện và chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, viên chức, lao động.

     Công đoàn trường cần quan tâm và kịp thời chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, viên chức, lao động. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của các đoàn viên; tổ chức cho cán bộ, viên chức, lao động giúp đỡ nhau trong công tác, phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Làm tốt công tác chăm lo và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, viên chức, lao độngchính là đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của đoàn viên, đồng thời làm cho Công đoàn nhà trường ngày càng mạnh về chất lượng; thực sự là chỗ dựa, là niềm tin của cán bộ, viên chức, lao động nhà trường.  

     Thứ ba, đổi mới và nâng cao hiệu quả tổ chức các phong trào thi đua góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

     Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua nhất là phong trào "Giảng dạy tốt, học tập tốt, quản lý tốt và phục vụ tốt"; trên cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, biện pháp phù hợp để phong trào thi đua có hiệu quả thiết thực; duy trì và thực hiện ký kết giao ước thi đua với các đơn vị khoa, phòng trong nhà trường. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá phong trào thi đua; thực hiện công tác bình xét khen thưởng đảm bảo đúng quy định; kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

      Kính thưa các đồng chí! Thưa toàn thể Đại hội!

     Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Trường Chính trị tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, nắm vững các tiêu chuẩn theo quy định, đề án đã được xây dựng; bằng lá phiếu của mình, sáng suốt lựa chọn bầu ra những đồng chí tiêu biểu, xuất sắc, đủ phẩm chất, năng lực, có uy tín, tinh thần trách nhiệm cao tham gia vào Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới.

     Phát huy những kết quả đạt được và truyền đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong công tác; Công đoàn nhà trường tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng bộ, cơ quan, các đoàn thể, xây dựng Trường Chính trị sớm đạt chuẩn theo quy định của Ban Bí thư Trung ương.

     Với niềm tin tưởng sâu sắc đó, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu, tôi chúc các đồng chí đại biểu, khách quý; các đồng chí Lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh, Lãnh đạo Trường chính trị tỉnh và các đồng chí đoàn viên Công đoàn nhà trường mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt.

     Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

     Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
ĐOÀN VẬN ĐỘNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THAM GIA HỘI THAO ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH NĂM 2023
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TỔ CHỨC THAO GIẢNG CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2023 - 2028
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TỔ CHỨC GẶP MẶT TOÀN THỂ NỮ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TỔ CHỨC HỌP BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN MỞ RỘNG
Kết quả Cuộc thi “Phòng làm việc xanh - sạch - đẹp” năm 2022 do Công đoàn cơ sở Trường Chính trị tỉnh tổ chức
Ban Chấp hành Công đoàn Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm năm 2022
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THAM GIA GIAO LƯU THỂ THAO KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN TỈNH PHÚ THỌ
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN TỈNH PHÚ THỌ (09/10/1947 - 09/10/2022)
KẾT QUẢ CUỘC THI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022 CỦA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
TIẾP TỤC PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất