Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  2260
Hôm qua :  1720
Lượt truy cập : 3036827
NHÌN LẠI 05 NĂM CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN THI HÀNH HIẾN PHÁP NĂM 2013 Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
9 10 872

NHÌN LẠI 05 NĂM CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN THI HÀNH HIẾN PHÁP NĂM 2013 Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ

Thứ sáu, 31.05.2019 02:47

ThS. Nguyễn Thị Hoa Mỹ
Chi hội Trưởng Chi hội Luật gia
Ngày 28.11.2013, Quốc hội Khóa XIII đã biểu quyết thông qua Hiến pháp năm 2013. Ngay sau khi Hiến pháp được thông qua, rất nhiều công việc được triển khai đưa Hiến pháp vào cuộc sống. Tinh thần thượng tôn Hiến pháp đã và đang lan tỏa vào đời sống xã hội.

Nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của Hiến pháp là văn kiện đặc biệt quan trọng, phản ánh ý chí, nguyện vọng của toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta; là cơ sở chính trị - pháp lý vững chắc cho công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước trong thời kỳ mới, công tác triển khai thi hành Hiến pháp đã được Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo, huy động các nguồn lực tổ chức thực hiện đảm bảo thống nhất và hiệu quả góp phần nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Hiến pháp của cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên Nhà trường.

Ngay từ khi Hiến pháp có hiệu lực thi hành (01/01/2014), Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã chỉ đạo Chi hội Luật gia mà nòng cốt là Khoa Nhà nước và Pháp luật tổ chức Hội nghị quán triệt kịp thời công tác phổ biến, tuyên truyền Hiến pháp, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên về ý thức chấp hành Hiến pháp, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Trên cơ sở thực hiện các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, Trường Chính trị tỉnh đã phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên. Các văn bản được Nhà trường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và người lao động trong cơ quan, gồm: Hiến pháp 2013, Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Kế hoạch số 4623/KH-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngay sau Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Bộ Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 2157/QĐ-BTP ngày 22/9/2014) và văn bản số 4570/TL-BTC ngày 04/11/2014 của Ban Tổ chức cuộc thi của Trung ương về Thể lệ cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp.  Kế hoạch số 4632/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ngày 27/10/2014 về tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã ban hành văn bản yêu cầu các khoa, phòng, đoàn thể triển khai cuộc thi rộng rãi đến tất cả cán bộ, giảng viên, nhân viên, hội viên, đoàn viên tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi với 67/71 người tham gia viết bài dự thi; đồng thời chỉ đạo Chi hội Luật gia mà nòng cốt là khoa Nhà nước và pháp luật tập trung chỉ đạo tham gia tốt cuộc thi, hướng tới những bài thi có chất lượng, kết quả: Trường Chính trị đạt giải A tập thể, 01 giảng viên đạt giải Nhất, 02 giảng viên đạt giải Nhì. 

Những nội dung đề ra trong Hiến pháp 2013 đã được mọi cán bộ, giảng viên, nhân viên và người lao động trong Nhà trường tuân thủ, trong đó đặc biệt quan tâm đến những điểm mới như: quyền con người, các quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân và trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm thực hiện quyền con người, thể hiện rõ bản chất dân chủ của Nhà nước ta; công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng; vai trò nhà nước và kinh tế nhà nước trong việc định hướng, điều tiết sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, điều kiện cơ sở vật chất, môi trường, phương tiện làm việc đảm bảo cho việc thi hành Hiến pháp luôn được quan tâm; ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, giảng viên, nhân viên được nâng lên, không có cán bộ vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, Đảng ủy, Ban Giám hiệu cũng chỉ đạo, định hướng các khoa, phòng tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Hiến pháp 2013 cũng như hệ thống pháp luật chuyên ngành, các văn bản pháp luật mới ban hành gắn với Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được các luật gia gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thông qua các bài giảng ở tất cả các chương trình như: Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, sơ cấp lý luận chính trị và các lớp bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng đoàn thể như Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Chữ Thập đỏ…Các hội viên Chi hội Luật gia Nhà trường đã tham gia nhiệm vụ báo cáo viên tuyên truyền nội dung Hiến pháp năm 2013 tại một số xã, phường của thành phố Việt Trì, các huyện Yên Lập, Thanh Ba, Trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Sông Hồng, Trường THPT Chuyên Hùng Vương cho các đối tượng là cán bộ cấp huyện, xã, giảng viên, học viên các Trường học.

Nhà trường luôn gắn nội dung tuyên truyền, thi hành Hiến pháp với thực hiện chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trong 05 năm (2014, 2015, 2016, 2017, 2019), nhà trường thực hiện quản lý giảng dạy trung bình 65 lớp, với 5200 học viên/ năm. Ngoài ra, Nhà trường còn tổ chức tuyên truyền Hiến pháp trên trang web: truongchinhtriphutho.gov.vn, với nhiều tin bài thu hút nhiều lượt truy cập của cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viênnhà trường.

Có thể thấy, qua 5 năm tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, tinh thần và nội dung của Hiến pháp năm 2013 đã và đang thấm sâu vào các quan hệ xã hội, tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, trong đó có sự lan tỏa sâu rộng đến các cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ về ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật, góp phầntạo cơ sở hiến định vững chắc cho sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước và hội nhập quốc tế.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH 24/2019/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NUÔI CON NUÔI
CHI HỘI LUẬT GIA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ CÔNG TÁC HỘI NĂM 2018
NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT TỐ CÁO NĂM 2018
CHI HỘI LUẬT GIA TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
CHI HỘI LUẬT GIA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ LUẬT AN NINH MẠNG NĂM 2018
TÌM HIỂU VỀ CHẾ ĐỊNH HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT VIÊN CHỨC
NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT QUỐC PHÒNG NĂM 2018
TÌM HIỂU CÁC HÀNH VI BỊ CẤM THEO QUY ĐỊNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ NĂM 2012
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM NĂM 2015
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ LUẬT KẾ TOÁN NĂM 2015
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất