Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  2188
Hôm qua :  1720
Lượt truy cập : 3036755
CHI HỘI LUẬT GIA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ - MỘT NHIỆM KỲ PHÁT TRIỂN
9 10 705

CHI HỘI LUẬT GIA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ - MỘT NHIỆM KỲ PHÁT TRIỂN

Thứ sáu, 21.06.2019 08:37

ThS. Nguyễn Thị Hoa Mỹ
Chi hội Trưởng Chi hội Luật gia
Chi hội Luật gia Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức tự nguyện của các luật gia trong nhà trường, được thành lập theo Nghị quyết số 99/NQ-ĐU ngày 13/9/2005 của Đảng ủy và Quyết định số 100/QĐ-HT của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh. Sau 4 kỳ Đại hội, Chi hội Luật gia đã trưởng thành, nhất là trong 5 năm gần đây (2014-2019). Hiện nay, Chi hội có 13 hội viên, trong đó có 03 hội viên là Đảng ủy viên, 01 hội viên là Phó Hiệu trưởng, 06 hội viên là giảng viên chính. Các hội viên đều có trình độ cử nhân Luật, cử nhân, Cao cấp chính trị, 12/13 hội viên có trình độ Thạc sỹ.

Nhiệm kỳ 2014-2019, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chi hội Luật gia đã phát huy truyền thống đoàn kết, tập hợp các luật gia, hoạt động vì mục đích góp phần bảo vệ lẽ phải, công bằng và tiến bộ xã hội; bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp, quyền tự do dân chủ của công dân; bảo vệ độc lập chủ quyền lãnh thổ; bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Chi hội luật gia Trường Chính trị tỉnh luôn bám sát Nghị quyết Đại hội Chi hội và nhiệm vụ chính trị của cơ quan để tổ chức triển khai toàn diện các nội dung hoạt động theo hướng dẫn của Hội Luật gia tỉnh. Kết quả hoạt động của Chi hội đã góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Công tác tổ chức của Chi hội tiếp tục được kiện toàn, có sự phân công trách nhiệm cụ thể cho từng ủy viên BCH nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi ủy viên, đồng thời phát huy sức mạnh của tập thể Chi hội. Công tác tham gia tư vấn, phản biện các văn bản đã góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản của nhà trường. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được chú trọng và triển khai gắn với hoạt động chuyên môn giảng dạy và cùng với nhiều hình thức khác đa dạng, hiệu quả, các công tác khác được triển khai đúng kế hoạch, có nhiều chuyển biến tích cực và luôn đạt được hiệu quả thiết thực, kịp thời. Thường xuyên tham mưu với Lãnh đạo trường triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phối hợp phổ biến, tuyên truyền GDPL, bám sát các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước như: bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, tham gia tuyên truyền Hiến pháp 2013; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, sơ kết, tổng kết các đề án, chương trình về công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức tốt Ngày pháp luật (09/11) hằng năm.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được các luật gia gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nội dung tuyên truyền về các văn bản pháp luật mới, về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thông qua các bài giảng ở tất cả các chương trình như: Chương trình bồi dưỡng cho người hoạt động không chuyên trách ở khu dân cư; chương trình đào tạo chỉ huy trưởng quân sự, trung cấp nông dân, trung cấp lý luận chính trị, trung cấp lý luận chính trị hành chính và các lớp bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính, lớp sơ cấp chính trị, Bồi dưỡng Bí thư Chi bộ, Bồi dưỡng kiểm tra, giám sát, bồi dưỡng Dân vận, MTTQ, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Chữ Thập đỏ…; tuyên truyền về chính sách ổn định và hỗ trợ dân cư, chính sách phát triển làng nghề nông thôn cho Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn; tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, năm, sáu, tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho các phường, xã trên địa bàn thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao, huyện Thanh Sơn; phổ biến, tuyên truyền nội dung Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 cho các Trưởng khu dân cư, người hoạt động không chuyên trách tại các xã, thị trấn của huyện Thanh Ba.

Chi hội cũng luôn tổ chức tốt các buổi sinh hoạt chuyên đề, trọng tâm hướng vào các bộ luật, luật mới như: Bộ Luật hình sự, Bộ Luật dân sự, Luật An ninh mạng, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật bình đẳng giới; Luật phòng chống bạo lực gia đình; Luật an toàn giao thông; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Hộ tịch; Luật Khiếu nại, Luật tố cáo; Luật tiếp công dân; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan…Chủ trì phối hợp với các khoa, phòng, đoàn thể tích cực tham gia cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam", nhiều hội viên đã đầu tư tâm huyết với những bài công phu, chất lượng và được Ban tổ chức Cuộc thi đánh giá các bài thi chất lượng, sâu sắc, toàn diện; kết quả đạt 01 giải Nhất, 02 giải Nhì cấp tỉnh, 02 giải Khuyến khích cấp toàn quốc; tích cực tham gia cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về khiếu nại tố cáo, kết quả 01 hội viên đạt giải Nhì, 01 hội viên đạt giải Khuyến khích cấp tỉnh. 

 Chi hội đã Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền với các hình thức đa dạng, phong phú: viết tin bài trên trang web: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn. Bên cạnh đó, hội viên còn tích cực viết bài đăng Báo Phú Thọ, các tạp chí Trung ương và địa phương như Tạp chí Dân tộc, Tạp chí Cảnh sát Phòng chống Tội phạm, Tạp chí Thanh tra; viết bài đăng Bản tin “Thông tin lý luận và thực tiễn” của nhà trường. Trong nhiệm kỳ 100% hội viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, trong đó 04 hội viên tham gia đề tài khoa học cấp tỉnh, nhiều hội viên làm chủ nhiệm các đề tài khoa học cấp trường. Năm 2018, Chi hội Luật gia chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học với nội dung: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính ở các xã trên địa bàn huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ” và đã bảo vệ đạt loại xuất sắc. Hội viên Chi hội còn tham gia viết giáo trình Tập bài giảng "Tình hình, nhiệm vụ địa phương tỉnh Phú Thọ" trong chương trình Trung cấp LLCT-HC; "Tập bài giảng bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho cán bộ chủ chốt Đảng ủy xã, phường, thị trấn".

Nhiệm kỳ 2014- 2019, Chi hội luật gia Trường Chính trị đã đạt những kết quả tích cực trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, được Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường và Hội Luật gia tỉnh đánh giá cao. Kết quả hoạt động của Chi hội và các hội viên đã được lãnh đạo ghi nhận và có hình thức khen thưởng, động viên kịp thời. Chi hội Luật gia Trường Chính trị tỉnh được Trung ương Hội luật gia Việt Nam tặng Bằng khen; Hội Liên hiệp Khoa học kỹ thuật tỉnh, Hội Luật gia tỉnh tặng Giấy khen; nhiều hội viên có thành tích cao trong công tác đạt các danh hiệu thi đua cao như chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, Hiệu trưởng Trường Chính trị, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh tặng Giấy khen.

Bước sang một nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ đánh dấu chặng đường 15 năm, với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên. Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Chi hội Luật gia Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên nhà trường, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
NHÌN LẠI 05 NĂM CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN THI HÀNH HIẾN PHÁP NĂM 2013 Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH 24/2019/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NUÔI CON NUÔI
CHI HỘI LUẬT GIA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ CÔNG TÁC HỘI NĂM 2018
NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT TỐ CÁO NĂM 2018
CHI HỘI LUẬT GIA TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
CHI HỘI LUẬT GIA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ LUẬT AN NINH MẠNG NĂM 2018
TÌM HIỂU VỀ CHẾ ĐỊNH HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT VIÊN CHỨC
NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT QUỐC PHÒNG NĂM 2018
TÌM HIỂU CÁC HÀNH VI BỊ CẤM THEO QUY ĐỊNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ NĂM 2012
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM NĂM 2015
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất