Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  4878
Hôm qua :  4722
Lượt truy cập : 3167367
CHI HỘI LUẬT GIA THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2020
9 10 529

CHI HỘI LUẬT GIA THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2020

Thứ ba, 01.12.2020 01:20

ThS. Nguyễn Thị Hoa Mỹ
Chi hội trưởng Chi hội Luật gia
Hiện nay, Chi hội Luật gia Trường Chính trị tỉnh có 11 hội viên, tập trung chủ yếu ở khoa Nhà nước và pháp luật và khoa Xây dựng Đảng. Chi hội luôn xác định nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật là phần việc quan trọng trong chương trình công tác hàng năm, là nhiệm vụ trọng tâm góp phần quan trọng trong mục tiêu chung của Chi hội.

     Với đặc thù nghề nghiệp, các hội viên của chi hội hầu hết là các giảng viên, nên đã gắn kết công tác giảng dạy với việc tuyên truyền giáo dục pháp luật trực tiếp đến các học viên là cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh. Nội dung tuyên truyền về các văn bản pháp luật mới, về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thông qua các bài giảng ở tất cả các chương trình như: Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, các lớp bồi dưỡng chuyên viên, bồi dưỡng công tác Đảng, đoàn thể như: bồi dưỡng cấp ủy cơ sở, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận, tuyên giáo, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ… Thông qua hoạt động giảng dạy, tuyên truyền, các luật gia ở khoa Nhà nước và pháp luật và khoa Xây dựng Đảng đã thực hiện tuyên truyền,phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Các luật gia đã kết hợp hướng dẫn kỹ năng xây dựng soạn thảo văn bản, hương ước, quy ước cho cán bộ cơ sở, góp phần thiết thực vào việc xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư và đảm bảo xây dựng an ninh trật tự, an toàn xã hội.Giảng viên khoa Nhà nước và pháp luật còn thường xuyên  tư vấn, hướng dẫn, giải thích pháp luật cho học viên khi họ có yêu cầu như tư vấn những quy định liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; việc thực hiện chế độ, chính sách; giải quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình, tranh chấp thừa kế, tranh chấp liên quan đến hôn nhân… góp phần không nhỏ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho các đối tượng.

     Cùng với việc giảng dạy, các luật gia cũng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ báo cáo viên pháp luật như tuyên truyền về chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; tuyên truyền về Luật Hòa giải cơ sở, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo cho hội viên Câu lạc bộ Hội Nông dân với pháp luật tại xã Quảng Yên, huyện Thanh Ba; tại phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì; tuyên truyền các nghị quyết hội nghị Trung ương Đảng (khóa XII).

     Chi hội đã tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (09/11/2020) với các hình thức đa dạng, phong phú: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền những điểm mới của Bộ luật Lao động nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2019 (có hiệu lực từ 01/01/2020) cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động nhà trường; tăng cường viết tin bài trên trang website: truongchinhtriphutho.gov.vn nội dung hướng tới các văn bản pháp luật, chính sách mới. Bên cạnh đó, hội viên còn  tích cực viết bài đăng các tạp chí Trung ương và địa phương, viết bài đăng Bản tin “Thông tin Lý luận và thực tiễn” của nhà trường; tích cực tham gia nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp tỉnh. Năm 2020: 100% hội viên tham gia đề tài khoa học cấp cơ sở (trong đó 02 hội viên làm chủ nhiệm đề tài), 03 hội viên tham gia đề tài khoa học cấp tỉnh.

     Để Chi hội tiếp tục phát huy kết quả đạt được, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024, Chi hội Luật gia cần quan tâm, chú trọng những vấn đề cơ bản sau:

     Tiếp tục bám sát Nghị quyết của Đại hội Hội Luật gia tỉnh; chức năng, nhiệm vụ và sự chỉ đạo của lãnh đạo Hội luật gia, Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Chi hội Luật gia để xây dựng các kế hoạch cụ thể; gắn việc giảng dạy, nghiên cứu thực tế, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của hội viên Chi hội với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trọng tâm là những văn bản pháp luật mới; tham mưu, tư vấn với Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường hoàn thiện hệ thống nội quy, quy chế trong tổ chức hoạt động nội bộ của nhà trường; tham vấn, tư vấn với nhà trường về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật…

     Đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, có sức lôi cuốn hội viên. Tăng cường các hoạt động chuyên sâu, đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tiễn. Tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến văn bản mới của Hội đồng phổ biến tuyên truyền, giáo dục pháp luật của tỉnh, của Hội Luật gia tỉnh. Kết hợp lồng ghép một cách linh hoạt các hoạt động nghề nghiệp của Chi hội với công tác chuyên môn của nhà trường, để vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ vừa thể hiện được tính chất, vai trò của tổ chức hội và hội viên Chi hội Luật gia.

     Nâng cao nhận thức của hội viên về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức hội; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, năng lực và kinh nghiệm của hội viên; tạo môi trường để hội viên được đề xuất các sáng kiến, giải pháp và phát huy khả năng, trí tuệ của mình; để hội viên được rèn luyện, phát triển, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tích lũy kiến thức thực tiễn, từ đó phục vụ trực tiếp cho việc nâng cao chất lượng giảng dạy.

     Bám sát nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu; tăng cường vai trò tích cực, chủ động của Ban Chấp hành Chi hội trong điều hành hoạt động của Chi hội để có khả năng tập hợp đông đảo các hội viên tham gia hoạt động, phát huy thế mạnh của các luật gia trong hoạt động nghề nghiệp, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tập thể Chi hội.

     Bước sang năm thứ 3 của nhiệm kỳ 2019 - 2024, Chi hội phải gắn sát với chỉ đạo của Trung ương hội, Tỉnh hội và chủ trương, kế hoạch công tác, nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Các hội viên của Chi hội phải gương mẫu thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế, quy định của Trường Chính trị; Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn uy tín của luật gia và uy tín của người cán bộ trường Đảng; góp phần xây dựng, phát triển Trường Chính trị tỉnh và Hội Luật gia tỉnh Phú Thọ.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
CHI HỘI LUẬT GIA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHÀO MỪNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM NĂM 2020
TÌM HIỂU QUYỀN TỰ DO BÁO CHÍ THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT BÁO CHÍ NĂM 2016
CHI HỘI LUẬT GIA THAM DỰ HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA HỘI LUẬT GIA TỈNH
MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ ÁN “CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ HỌC TẬP NGOẠI NGỮ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIAI ĐOẠN 2019 - 2030”
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ VỚI NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM NĂM 2019
ĐẠI HỘI CHI HỘI LUẬT GIA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2019 - 2024
CHI HỘI LUẬT GIA PHỐI HỢP VỚI CÁC KHOA, PHÒNG, ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
CHI HỘI LUẬT GIA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ - MỘT NHIỆM KỲ PHÁT TRIỂN
NHÌN LẠI 05 NĂM CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN THI HÀNH HIẾN PHÁP NĂM 2013 Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH 24/2019/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NUÔI CON NUÔI
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất