Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  113
Hôm qua :  2979
Lượt truy cập : 3192779
CHI HỘI LUẬT GIA PHỐI HỢP VỚI CÁC KHOA, PHÒNG, ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
9 10 765

CHI HỘI LUẬT GIA PHỐI HỢP VỚI CÁC KHOA, PHÒNG, ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

Chủ nhật, 30.06.2019 13:49

ThS. Trần Thu Thủy
Giảng viên khoa Nhà nước và Pháp luật
Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ, Chi hội Luật gia Trường đã phối hợp chặt chẽ với các khoa, phòng, đoàn thể chính trị - xã hội thuộc Đảng bộ trường, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Chi hội. Từ đó đã góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Những kết quả đạt được cụ thể:

Thứ nhất, Chi hội Luật gia Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Khoa Nhà nước & pháp luật cũng như các khoa, phòng của trường để nắm bắt thông tin, kết nạp hội viên mới tính đến đầu năm 2019, số lượng hội viên của Chi hội là 13 hội viên (07 giảng viên Khoa Nhà nước & pháp luật, 04 giảng viên Khoa Xây dựng Đảng, 01 chuyên viên phòng Hành chính - Tổ chức - Thông tin - Tư liệu, 01 đồng chí Phó Hiệu trưởng nhà trường), chiếm tỷ lệ 100% số cán bộ, công chức, viên chức của trường có đủ tiêu chuẩn về trình độ (có bằng tốt nghiệp đại học Luật và tương đương), đạt tiêu chuẩn để kết nạp vào Chi hội.

Thứ hai, Chi hội Luật gia trường đã kết hợp với các khoa chuyên môn và động viên các hội viên là giảng viên của trường thực hiện tốt hai nhiệm vụ chủ yếu: giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Do vậy, các hội viên là giảng viên của trường thường xuyên cập nhật những quy định, quan điểm của Đảng, Nhà nước và vận dụng vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

Bên cạnh đó, hầu hết hội viên Chi hội Luật gia Trường thường xuyên tham gia nghiên cứu khoa học dưới nhiều hình thức như: viết bài đăng trên Website, Nội san của trường, đăng các báo, tạp chí trong và ngoài tỉnh;  tham gia biên soạn và là chủ biên của nhiều cuốn sách được sử dụng trong giảng dạy và tổng kết thực tiễn của địa phương; làm chủ nhiệm, thư ký và thành viên của các đề tài nghiên cứu khoa học của các khoa, các nhóm nghiên cứu và của Chi hội Luật gia trường; Nghiên cứu thực tế hằng năm tại cơ sở.

Đồng thời, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các hội viên Chi hội Luật gia đã chú trọng lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tư vấn pháp lý cho học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng và những cá nhân khác.

Thứ ba, Chi hội Luật gia trường đã phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh trường trong thực hiện nhiệm vụ. Từ đó đã góp phần tham mưu với Lãnh đạo trường ban hành văn bản đảm bảo tính khoa học, đúng thể thức và chính xác; các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao của trường cũng được tiến hành sôi nổi, thu hút sự tham gia và cổ vũ của nhiều hội viên; công tác từ thiện, nhân đạo cũng được thực hiện tốt; việc tặng quà kỷ niệm, động viên cán bộ nhà trường khi nghỉ hưu được Chi hội quan tâm thực hiện đều đặn.

Tuy nhiên, công tác phối hợp của Chi hội Luật gia với các khoa, phòng và đoàn thể chính trị - xã hội của trường còn một số bất cập như:công tác phổ biến, triển khai chương trình, kế hoạch hoạt động của Chi hội chưa được tiến hành thường xuyên; việc thu hút toàn thể hội viên tham gia vào các hoạt động của Chi hội chưa hiệu quả; việc quan tâm tặng quà kỷ niệm chỉ dừng ở cán bộ nhà trường khi đến tuổi nghỉ hưu, chưa thường xuyên thăm hỏi các hội viên của Chi hội khi ốm đau, bệnh tật.

Trong thời gian tới, để công tác phối hợp của Chi hội luật gia trường với các khoa, phòng, đoàn thể chính trị - xã hội đạt hiệu quả cao, cần thực hiện tốt một số biện pháp sau:

Một là, Chi hội cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các khoa, phòng, Công đoàn trường, Đoàn thanh niên trường và Hội chiến binh trường để phát triển hội viên, động viên hội viên Chi hội thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn cũng như nhiệm vụ tuyên truyền, tư vấn pháp luật;

Hai là, Ban Chấp hành Chi hộiLuật gia Trường cần thường xuyên phổ biến chương trình, kế hoạch hoạt động của Chi hội Luật gia trường cho các hội viên biết để thực hiện tốt;

Ba là, Chi hội kết hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên để động viên, thăm hỏi hội viên Chi hội luật gia khi ốm đau; tham mưu với Ban Giám hiệu nhà trường trong rà soát, ban hành văn bản quản lý đúng quy định; tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, hoạt động từ thiện và các hoạt động khác.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
CHI HỘI LUẬT GIA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ - MỘT NHIỆM KỲ PHÁT TRIỂN
NHÌN LẠI 05 NĂM CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN THI HÀNH HIẾN PHÁP NĂM 2013 Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH 24/2019/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NUÔI CON NUÔI
CHI HỘI LUẬT GIA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ CÔNG TÁC HỘI NĂM 2018
NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT TỐ CÁO NĂM 2018
CHI HỘI LUẬT GIA TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
CHI HỘI LUẬT GIA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ LUẬT AN NINH MẠNG NĂM 2018
TÌM HIỂU VỀ CHẾ ĐỊNH HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT VIÊN CHỨC
NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT QUỐC PHÒNG NĂM 2018
TÌM HIỂU CÁC HÀNH VI BỊ CẤM THEO QUY ĐỊNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ NĂM 2012
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất